Arhivele Secrete ale Omenirii
© Getty Images

O parte din cunoașterea care a existat în vastele rafturi ale Bibliotecii din Alexandria s-a întors în zona de unde a plecat, adică aici în zona Carpaţilor, unde în urmă cu câteva mii de ani a existat o Şcoală a Misterelor fondată de Zamolxe, şi care s-a numit „Trandafirul Alb”.

Lumea s-a obişnuit, atunci când aude expresia „arhive secrete”, să se gândească imediat la arhivele secrete ale Vaticanului. Desigur că în biblioteca subterană şi bine păzită a Vaticanului există multe documente, foarte multe dintre ele din epoci cel puţin cum a fost în vremea lui Iisus, iar altele provin din diferite alte locuri şi vremuri. Dar dacă ne gândim mai bine la aspectele legate de câte documente secrete conţine biblioteca Vaticanului, ar trebui să ne dăm seama că acolo există doar cel mult 10% din toate documentele de acest fel existente în lume.

Mergând cu imaginaţia înapoi pe firul timpului, să ne amintim de celebra Bibliotecă din Alexandria, care la vremea sa deţinea peste 500.000 de manuscrise, cărţi, pergamente şi alte tipuri de documente în arhivele sale. Ceea ce evident ar pune în dificultate multe dintre bibliotecile moderne din prezent.

În arhivele Bibliotecii din Alexandria se găseau tot felul de manuscrise din multe domenii – astrologie, astronomie, botanică, matematică, medicină, esoterism, taine spirituale, norme de drept etc. De altfel egiptenii, grecii, tracii şi alte neamuri îşi trimiteau uneori învăţaţii la această sursă importantă de cunoaştere pentru acea vreme, pentru a găsi răspunsuri la diferite probleme cu care se confruntau periodic. Se spune că ea a fost arsă din temelii de către romani, invidioşi pe cultura egipteană. Adevărul este că împăratul roman Teodosie cel Mare a dispus în timpul unei campanii în Egipt în anul 391 distrugerea bibliotecii, considerând că tot ceea ce conţinea ea ca informaţie venea în contradicţie cu valorile creştinismului primelor secole de după Iisus Cristos.

Deci Biblioteca din Alexandria era considerată păgână.

Numai că Teodosie cel Mare ştia nişte lucruri despre ce anume se afla în incinta acelei biblioteci şi dorea să pună mâna pe anumite manuscrise. Acestea conţineau diferite informaţii referitoare la filosofiile orientale, la cum să folosească asemenea filosofii pentru a creşte puterea de influenţă a imperiului roman. Lăcaşul acela de adevărată cultură universală, căci în acea bibliotecă existau papirusuri şi tot felul de alte înscrisuri din toate colţurile lumii, chiar şi din îndepărtata Asie, fusese întemeiat iniţial de Alexandru cel Mare în anul 332 înainte de Cristos, apoi a fost extins în anul 288 înainte de Cristos de Ptolemeu I.

Faima Bibliotecii din Alexandria se dusese până departe nu neapărat pentru că adăpostea atâtea cunoştinţe, cât mai ales datorită documentelor ce conţineau taine spirituale şi care erau studiate pe-ndelete de către sacerdoţi, preoţi, călugări şi maeştri spirituali. La drept vorbind, maeştrii din Shamballa încuviinţaseră formarea acelei biblioteci, ca urmare a contribuţiei înţelepţilor din toate neamurile trăitoare în Europa, Africa de Nord şi Asia.

Este evident că s-a ştiut dinainte că biblioteca va fi trecută prin foc şi sabie, s-a ştiut cu mulţi ani înainte, înţelepţii clarvăzători ştiau că Frăţia Şarpelui dorea să pună mâna pe putere prin furtul documentelor de acolo, şi apoi să se ducă vorba că biblioteca a fost distrusă. În realitate toate înscrisurile de mare valoare au fost transferate în câteva locuri din Europa, Asia Mică şi Asia Centrală, tocmai pentru a fi aproape imposibil de găsit şi de distrus. Însă procedând în acest fel, cunoaşterea integrală a fost fragmentată. S-a luat această măsură de către Consiliul Shamballei tocmai pentru ca duşmanii cunoaşterii spirituale – respectiv Frăţia Şarpelui – să nu găsească uşor sau chiar deloc aceste lăcaşuri în care mesagerii Shamballei au adăpostit preţioasele cunoştinţe spirituale.

Tocmai de aceea au existat atâtea războaie spirituale neştiute de către istoria oficială, între templieri şi papalitate, între masoni şi alte categorii regale, între oculta mondială înfiinţată în urmă cu câteva secole şi reprezentanţii grupurilor spirituale. Toţi caută aceste locuri unde sunt adăpostite aceste arhive secrete ale omenirii, care conţin şi foarte multe manuscrise despre viitorul civilizaţiei umane, nu doar despre trecutul ei. Şi faptul că Vaticanul ţine ascunse o serie de documente secrete, rezultă că Frăţia Şarpelui, aflată în spatele papalităţii, a reuşit să găsească în diferite locuri mici cantităţi de documente, în realitate rânduri de copii ale originalelor acelor documente ascunse în diferite zone ale lumii. De aceea există această disperată secretomanie a Vaticanului de a nu oferi nimic opiniei publice în sensul de a aduce lumii la cunoştinţă despre asemenea lucruri. Aceşti agenţi ai întunericului caută tot timpul, prin sute de mii de agenţi ai săi în toată lumea, chiar şi în prezent, documentele ascunse ale Bibliotecii din Alexandria.

Dacă ar fi să spunem cam pe unde s-ar afla aceste părţi fragmentate şi ascunse ale vechii Biblioteci din Alexandria, cu sutele de mii de pergamente şi înscrisuri ale sale, am putea formula o ipoteză, căci este evident că nu vom divulga unde sunt adevăratele locuri. Uitaţi-vă la zonele lumii unde s-au dezvoltat nucleele societăţilor şi veţi înţelege că s-ar putea ca în acele regiuni să fie ascunse fragmentele de cunoaştere de care vorbim. În America a avut loc Războiul de Independenţă, în Europa de Vest a avut loc în 1789 Revoluţia Franceză, în Rusia a avut loc Marea Revoluţie din Octombrie 1917, apoi în Europa a venit Primul Război Mondial, apoi cel De-al Doilea Război Mondial, şi după câteva decenii cea mai dramatică revoluţie s-a produs la noi în România. Unii dintre voi, la citirea acestor rânduri, îşi vor spune în sinea lor: „Ahaaa! Ştiam eu!”

Da! Se poate spune că o parte a cunoaşterii care a existat în vastele rafturi ale Bibliotecii din Alexandria s-a întors în zona de unde a plecat, adică aici în zona Carpaţilor, unde în urmă cu câteva mii de ani a existat o Şcoală a Misterelor fondată de Zamolxe, şi care s-a numit „Trandafirul Alb”, aşa cum spunea Sal Rachele în cartea sa „Istoria reală a Pământului”. De aceea se duce împotriva naţiunii române această înverşunată luptă de a distruge capacitatea de apărare psihică a oamenilor acestor meleaguri, urmaşi ai dacilor – cei care au păstrat Cunoaşterea Sacră.

Aici la noi se pare că este ascunsă cea mai importantă parte a cunoaşterii acelei biblioteci care a existat cândva în Alexandria. Numai că ce nu ştiu cei din Frăţia Şarpelui şi acoliţii lor Illuminaţii, este că fragmentul acesta principal de cunoaştere, cu care poţi face adevărate minuni în omenire, au fost ascunse în locuri din dimensiuni paralele cu planul fizic, sau altfel spus în alte lumi, dincolo de cea a noastră. Aşa că pot ei căuta mult şi bine că nu o vor găsi. Ceea ce este însă neplăcut este că în timp ce ei caută, distrug nepermis de mult în nebunia lor. Şi este timpul să pregătim o ripostă spirituală dură ca să-şi înveţe lecţia odată pentru totdeauna.

1 COMENTARIU

Gânduri?

Lasă-ne o vorbă!
Cum te strigă?