Avatarul României
© Bigstock

Avatarul României este conectat în prezent la energia lui Zamolxe, cu care conlucrează eficient, dar şi la câteva persoane care au fost special pregătite, prin programul lor spiritual din ADN.

În ultimii ani în lume a fost declanşat un val de trezire spirituală care deranjează vechile structuri ale întunecaţilor. Cu toate că în lume în secolul 20 au existat cel puţin 3-4 Avatari cu nivelul de conştiinţă 6D, civilizaţia umană nu a progresat prea mult din punct de vedere moral şi al conştiinţei. Dovadă pentru asta sunt cele mai importante evenimente – majoritatea negative – care s-au petrecut în omenire în ultimii ani.

Însă prezenţa unui Sai Baba, Yogananda, Ramana Maharshi, Dalai Lama şi a altor fiinţe umane spirituale au contribuit fără îndoială la mersul ireversibil către trezirea spirituală planetară.

Recentele evenimentele din ultimii ani şi mai ales la noi în România oferă o perspectivă destul de clară referitor la ceea ce se petrece dincolo de aparenţele cotidiene. Aşa cum am mai prezentat unele informaţii în revistă despre prezenţa unui Avatar de anvergură deasupra României, s-au găsit mulţi după aceea care să pretindă pe internet că sunt întruparea respectivei entităţi. Noi am şi precizat atunci foarte clar că Avatarul acesta nu este întrupat încă, dar acţionează prin intermediul cel puţin a unei anumite persoane care prin nivelul său de evoluţie spirituală dispune de o structură energetică-spirituală aptă să suporte conexiunea cu Avatarul respectiv.

Cu toate că se încearcă întârzierea coborârii accentuate a Avatarului către nivelele mental şi astral ale Zonei Româneşti, prin provocarea de evenimente aşa cum aţi văzut în ultima vreme la noi în ţară, un asemenea proces se află în continuă desfăşurare.

Un Avatar deşi este o entitate de sine stătătoare, se poate manifesta prin intermediul conştiinţei colective la un moment dat. Dar pentru a se putea produce o asemenea infuzie de energie divină în conştiinţa colectivă a societăţii respective, este necesar ca starea generală a acestei conştiinţe colective să fie una echilibrată şi mai ales liniştită într-o bună măsură. Asta pentru a permite o deversare bună şi constantă a energiei la nivelul indivizilor.

Avatarul României este conectat în prezent la energia lui Zamolxe, cu care conlucrează eficient, dar şi la câteva persoane care au fost special pregătite, prin programul lor spiritual din ADN, să manifeste calităţile şi virtuţile necesare găzduirii la momentul cuvenit a unei asemenea energii intense. Aceste persoane sunt necunoscute de către public, deşi pot să aibă deja un rol de tip mediatic în domeniul esoteric în sensul că au o activitate în sensul aducerii cunoaşterii pentru oameni. Una dintre acestea are un corp la vârsta adultă aici în România şi prin simpla sa prezenţă influenţează evoluţia spirituală a societăţii româneşti.

Deşi după cum vedeţi că s-au petrecut evenimente în ultimele săptămâni, cu influenţe negative din partea păpuşarilor întunecaţi care vor să ţină naţia română în stadiu de stagnare, lucrurile nu sunt chiar uşor de îndreptat în sensul pozitiv. Această persoană care găzduieşte conexiunea cu Avatarul are la rândul ei o dublură spirituală adică un al doilea corp în Shamballa. Corpul respectiv se află în stare de meditaţie, iar din informaţiile pe care le avem, după ce-şi va încheia misiunea aici în România, persoana respectivă se va întoarce cu spiritul său în Shamballa preluându-şi acel corp şi este posibil ca de acolo să revină cu acel trup aici în România.

Ceea ce este mult mai interesant în legătură cu prezenţa Avatarului la nivelul acestei persoane îl reprezintă faptul că energia acestui Avatar deja acţionează prin intermediul persoanei menţionate, la nivelele spiritual, cauzal şi sufletesc, urmând în perioada anilor care vin să coboare această energie a Avatarului şi în corpurile inferioare ale persoanei de care vorbim, adică în corpurile mental, astral şi fizic.

În decembrie 2006 energia cauzală a Avatarului a infuzat structura mentală a acestei persoane care-l găzduieşte şi ulterior în decembrie 2007 s-a produs o conexiune a energiei Avatarului cu structura energetică subtilă a persoanei de care vorbim, în sensul că structura sa subtilă a început să fuzioneze treptat cu energia de Voinţă emisă de Avatar. Altfel spus este aspectul energetic spiritual al Tatălui care fuzionează cu structura persoanei ce găzduieşte energia Avatarului.

În decembrie 2009 a avut loc un proces de instalare în nivelele energetice ale acestui reprezentant al Avatarului a energiei Fiului, adică a unor vibraţii luminice care au rolul de a remodela partea corpului psihic în vederea unei vibraţii ample ce va fi emisă în viitorul apropiat la timpul cuvenit, o estimare în acest sens fiind aprilie 2022. Iar pe data de 1 ianuarie 2011 energia corespunzătoate aspectului Sfântului Duh, adică energia Conştiinţei Colective Cristice a fost conectată la structura subtilă energetică a persoanei în cauză, estimându-se că aceasta energie a Sfântului Duh, ca principiu cuantic să zicem, va începe să acţioneze prin intermediul gazdei Avatarului în aprilie 2024.

Mulţi dintre voi s-ar putea să vă puneţi întrebarea de ce n-ar putea să acţioneze mai repede sau mai devreme la modul integral gazda Avatarului României, având în vedere starea de lucruri atât de întortocheată şi de agitată de la noi. Este important de ştiut că o structură spiritual-energetică şi anatomică nu se realizează în câteva luni sau într-un an sau doi de zile, pentru că necesită multă muncă cu propria persoană, pentru a putea găzdui energii atât de înalte şi intens vibraţionale preluate de la nivelul Avatarului dimensional. Pe lângă asta mai sunt energiile colective care de multe ori sunt tulburate şi dezechilibrate şi perturbă activitatea la nivel 3D a gazdei Avatarului.

Lucrarea spirituală care se face la ora actuală în România include participarea lui Zamolxe şi a spiritelor ancestrale a sacerdoţilor geto-daci, energiile lor conectându-se la cele ale Avatarului din 8D care acţionează deasupra ţării. Mulţi ar putea spune că nu se întâmplă mai nimic pozitiv şi că se petrec multe nereguli şi fărădelegi la noi, dar se uită un lucru. Avatarul nu se ocupă de rezolvarea acestor probleme lumeşti în mod direct şi de bunăstarea românilor, misiunea sa este de a-i trezi pe oameni astfel încât de la nivel de grupuri către o masă colectivă mai mare să se manifeste o asemenea trezire spirituală.

Rolul acesteia este de a transforma energiile egregorului naţiunii, astfel încât acest egregor – fiinţa naţională care este o entitate energetică, să fie vindecată şi să-şi reintre în drepturile sale. Doar atunci când se va ajunge la această etapă România şi românii vor fi din nou respectaţi ca stat şi naţiune.

Actulamente sunt aproximativ 120 de Lucrători în Lumină în România, adică spirite întrupate în români cu diferite vârste şi pregătiri socio-profesionale şi cu nivele de conştiinţă între 4,50D – 5,50D care acţionează prin tot ceea ce fac, deşi mulţi dintre ei nu realizează că preiau fără să ştie pe subtil din energia Avatarului, în sensul trezirii spirituale aici în România.

Ca urmare, Avatarul României se pregăteşte să coboare mai mult decât până acum în gazda pregătită de ani de zile, iar în mod sincron energia sa este răspândită şi către colectivitatea din România a Lucrătorilor în Lumină la nivel de conştiinţă, astfel încât toţi aceştia formează deja un corp energetic la nivel colectiv, adică o reflecţie a Avatarului format la nivelul solului din suma conştiinţelor lor. Vom continua în numărul viitor să aducem şi alte informaţii despre Avatarul României.

Următorul episodAvatarul României – II >>

2 COMENTARII

  1. Despre cele scrise de d-voastra am citit in cartile publicate de REMERRA.Informatii avem din plin pt. a intelege schimbarile ce vin doar sa le cautam.Doamne ajuta.

Gânduri?

Lasă-ne o vorbă!
Cum te strigă?