Calea Unimii
Se spune că cele mai strălucitoare lucruri din univers - quasarii - sunt cauzate de cele mai întunecate lucruri din univers - găurile negre

Energia Forţei Vie care este Scânteia Divină din voi coboară în mod inteligent în structura voastră, de la un corp subtil la altul, până ajunge în cel fizic sub forma energiei din celulele voastre.

Salutări! Noi suntem Fondatorii!

Din transmisiunile noastre anterioare v-am comunicat că sunteţi fiinţe multidimensionale, dar şi unice în acelaşi timp. Aveţi o componentă complexă calibrată într-o Unime caracterizată de conexiunea Sinelui vostru Spiritual cu Sursa aflată în voi. Această Sursă este Scânteia Divină, Monada sau Focul Viu cum îl mai numesc unii dintre învăţătorii voştri. Această Scânteie Divină deşi este una, are în alcătuirea sa cele două componente, electricul şi magneticul. Aparent sunt două aspecte cu manifestări diferite, dar în realitate ele se constituie ca două părţi, două aspecte, două faze ale unei aceleiaşi energii. Şi numim această energie Forţa Vie care întreţine totul în cuprinsul Creaţiei şi al universului.

Această Forţă Vie care este Scânteia voastră Divină se află în centrul fiinţei voastre, mai exact ca poziţionare spaţială în interiorul aurei voastre, dar pe un plan foarte subtil de vibraţie. La modul real planul pe care se află Scânteia Divină din voi este Planul Spiritual sau atmic aşa cum îl numesc învăţătorii voştri spirituali. Astfel puteţi înţelege că permanent, chiar şi când dormiţi, sunteţi conectaţi cu întreaga voastră structură pământească-energetică la acest plan dimensional, prin conexiunea Scânteii Divine din voi.

Cei care sunteţi mai avansaţi în percepţiile proprii puteţi sesiza energia şi prezenţa Scânteii Divine proprii şi conexiunea cu Planul Spiritual ce aparţine dimensiunii a 9-a prin simplu fapt că vă percpeţi vii, că trăiţi şi că în voi există această stare a Vieţii găzduită de corpul fizic. Energia Forţei Vie care este Scânteia Divină din voi coboară în mod inteligent în structura voastră, de la un corp subtil la altul, până ajunge în cel fizic sub forma energiei din celulele voastre. Pentru a putea completa un asemenea proces, Forţa Vie îşi creează propria delimitare faţă de densitatea planului tridimensional, astfel încât această delimitare este menţinută de către aura voastră.

Datorită stilului vostru de viaţă actual, pe care alte specii vi l-au impus de-a lungul timpului ca să zicem aşa, deşi totul este Acum întotdeauna, v-aţi pierdut capacitatea de a permite Forţei Vii din voi înşivă să lucreze pentru propriul vostru folos. Astfel v-aţi pierdut abilitatea de a materializa cu ajutorul Forţei Vii, datorită căderii în dualitate, care generează incertitudini. Epoci de-a rândul aţi trăit în această deviere de la Calea propriei Unimi, generând energii karmice care au perturbat unele dimensiuni apropiate de planul tridimensional.

Odată refăcută calea către propria Unime, vă puteţi întoarce pas cu pas către re-accesarea acestor capacităţi divine cu care aţi fost înzestraţi, astfel încât să împliniţi ceea ce este prevăzut în destinul fiecăruia dintre voi. Mesajele transmise vouă în ultimul timp conţin etapele şi tehnicile prin care de la starea de dualitate în care trăiţi să vă întoarceţi către voi înşivă, către Unimea care aşteaptă în fiinţa voastră. Partea cea mai frumoasă este că în realitate Unimea din voi nu s-a pierdut niciodată, ci doar a fost pusă în modul aşteptare, întocmai ca o convorbire care stă în aşteptare atunci când vorbiţi cu altcineva pe o altă linie cu aparatele voastre inventate.

Luaţi aminte că niciodată nu aţi fost separaţi şi despărţiţi de propria Scânteie Divină pe care o aveţi în voi. Aparenta separare este doar la nivelul minţii, şi funcţionează doar ca un concept fals. Încă sunteţi Întregi, încă sunteţi Unime. Doar trebuie să acceptaţi asta în forul vostru interior, cu toată convingerea şi schimbarea se va realiza.

Noi suntem Fondatorii!

Următorul episod<< Calea Unimii – ICalea Unimii – III >>

Gânduri?

Lasă-ne o vorbă!
Cum te strigă?