© Remer Ra / Traseu întocmit conform Numărului de Aur și Fibonacci

Suntem ţara cu cele mai multe lăcaşuri religioase din lume, toate construite pe noduri de Linii Ley. Acesta este motivul pentru care acest teritoriu străbun este atât de râvnit de toţi. De ce…?

Abordăm în acest număr al Dosarelor Cosmos o chestiune extrem de importantă pentru evoluţia întregii omeniri. Vom comenta despre această grilă energetică a planetei sau Liniile Ley cum mai sunt denumite în cercurile cercetătorilor esoterici.

Dar ca să înţelegem corect o asemenea noţiune, mai întâi să abordăm o astfel de realitate din perspectiva structurii umane.

Din medicina tradiţională chineză este cunoscut faptul că organismul omului dispune de zeci de trasee subtile prin care circulă energia de bază. Acestea sunt cunoscute şi sub denumirea de meridiane de acupunctură. Sunt mii de puncte de-a lungul acestor trasee care se constituie ca o dublură care însoţeşte traseele nervoase răspândite pe suprafaţa şi în interiorul organismului fizic. Dar pe lângă acestea, aşa cum am mai explicat cu ani în urmă într-un alt articol, mai există şi traseele şi mai subtile de pe straturile corpurilor subtile ce alcătuiesc aura. Astfel putem să ne imaginăm, până când ştiinţa va realiza aparate ultra performante cu ajutorul cărora se vor vedea pe ecranele computerelor aceste trasee, că sunt sute de trasee, poate chiar mii care străbat întreaga structură a fiinţei umane.

Din perspectiva esoterică se consideră că acest corp uman de carbon, dacă este adus într-un stadiu de existenţă superioară, i se poate transforma structura carbonică folosind anumite tehnici spirituale, rezultatul fiind acela că va trece de la nivel fizic la nivel cuantic producând ceea ce se numeşte în termeni biblici “Înălţarea” (Ascensiune). Aceasta este rezultatul trecerii omului la un stadiu superior de existenţă şi a fost dovedită nu doar de către Iisus la finalul misiunii sale în trup, ci şi de alţi semeni de-ai noştri în ultimele două secole. Există de altfel cărţi care tratează întâmplările stranii ale unor oameni, în diferite părţi ale lumii, cu precădere în Statele Unite, care după ce au primit de la ghizii lor spirituali anumite instrucţiuni, au reuşit să ascensioneze într-o efuziune de lumină. Şi asta datorită faptului că-şi dezvoltaseră corpul cristalin, care este conectat la toate aceste trasee subtile ale aurei. Altfel spus, acest corp cristalin este practic infuzat cu energia dimensiunilor superioare şi odată activat, permite creşterea luminozităţii fiinţei umane. Am putea spune deci că fiinţa umană dispune de anumite linii energetice subtile, iar punctele de pe meridianele de acupunctură sunt nodurile în care aceste linii subtile se adună şi se întretaie.

Privind lucrurile de-o manieră mai amplă, la scara planetei, înainte de a considera Pământul doar un corp ceresc, este foarte important să înţelegem că şi el este o fiinţă care la rândul său are corpuri subtile, meridiane de energie şi puncte unde aceste meridiane se întretaie. Faptul că noi am stabilit pentru fusurile orare meridiane şi paralele, asta este doar o reflectare palidă a realităţii subtile a Pământului. Ştiinţa modernă încă nu acceptă această idee, care este de fapt o realitate străveche pe care Ştiinţa Spirituală a acceptat-o de sute de mii de ani. Înţelepţii din vechime – sacerdoţii, marii preoţi, şamanii şi magii – cunoşteau aceste lucruri şi le foloseau pentru diferite activităţi prin care contribuiau la evoluţia oamenilor în diferite zone ale lumii. Chiar dacă vechile civilizaţii, unele aflate pe continente diferite, nu se cunoşteau între ele, deşi au fost contemporane în acele epoci îndepărtate, iniţiaţii acestor civilizaţii se cunoşteau între ei tocmai datorită folosirii acestor mecanisme subtile ale planetei. Dacă vom corela aceste informaţii cu prezenţa altor fiinţe extraterestre, care au vizitat planeta în vremuri îndepărtate, şi a căror prezenţă pe Pământ a fost redată prin desene pe pereţii peşterilor sau în diferite alte reprezentări precum geoglifele, şi mai ales cu prezenţa OZN-urilor de-a lungul mileniilor aici pe Pământ, vom avea un amplu tablou al realităţii care s-a manifestat tot timpul alături de sau împreună cu evoluţia civilizaţiei umane.

Una dintre aşa zisele probleme care dau ceva bătaie de cap atât oamenilor de ştiinţă, cât şi cercetătorilor din domeniul spiritual-esoteric, sunt străvechile monumente aflate în diferite zone ale lumii, la distanţe foarte mari unele faţă de altele. În afară de faptul că multe dintre aceste vestigii străvechi sunt asamblate din imense blocuri de piatră ce depăşesc 10-20 tone ca greutate, întrebarea este cine le-a construit şi cu ce scop? De unde au fost aduse pentru asamblare? Au fost construite de oamenii acelor vremuri sau de fiinţe extraterestre? Dincolo de misterul construirii lor, să continuăm subiectul abordat şi să vedem cum s-a ajuns de la aceste edificii megalitice la chestiunea liniilor energetice ale planetei.

În 1922 un cercetător englez pe numele său Alfred Watkins, care era arheolog amator, anticar şi mic om de afaceri, a editat o lucrare intitulată “Trasee, movile, şanţuri, tabere şi situri antice” în care descria faptul că observase o particularitate aparte la multe locaţii în care fusese. Cu alte cuvinte, aflându-se în Herefordshire, Anglia, în 1921, Watkins a remarcat că terenurile prezentau linii drepte poziţionate de-a lungul unor locaţii antice, şi de aceea le-a denumit Linii Ley, pentru că multe dintre acestea se aflau în apropierea localităţilor a căror denumire se termina cu particula lingvistică “ley”. De atunci a rămas denumirea de Linii Ley.

În altă ordine de idei, el a observat că edificiile antice – cum este de exemplu Stonehenge – sunt aliniate de-a lungul acestor Linii Ley, ceea ce desigur stârneşte curiozitatea oricărui cercetător. După apariţia cărţii sale care a stârnit un interes deosebit, tot mai mulţi cercetători îndeosebi arheologi dar şi pasionaţi de mistere antice, au căutat şi în alte zone ale lumii asemenea structuri. Cu timpul s-au adunat astfel foarte multe informaţii, observându-se că de-a lungul acestor Linii Ley sunt dispuse pietre de hotar – cum erau pietrele de hotar şi în vremea voievozilor noştri – vechile cruci de la intersecţia unor drumuri principale, turnuri de castele, vechi morminte de regi, precum şi construcţii megalitice cu rol iniţiatic şi spiritual. De asemenea s-a constatat faptul că OZN-urile apar şi se deplasează din şi de-a lungul acestor Linii Ley, cu precădere în punctele unde astfel de linii se intersectează.

Într-una din observaţiile sale Watkins afirmă că vechile drumuri din Europa Occidentală urmau traseul unor astfel de Linii Ley. Vi se pare ciudat de exemplu că templierii puteau cunoaşte aceste Linii Ley? De exemplu în Anglia s-a demonstrat că Stonehenge, cetatea de pe dealul Old Sarum, catedrala din Salisbury şi locurile naturale din Clearbury Ring sunt amplasate de-a lungul unei asemenea Linii Ley. De asemenea marile catedrale, şi alte edificii importante pentru viaţa socială, din multe ţări ale lumii, sunt amplasate pe asemenea noduri de Linii Ley.

Dar ce sunt aceste Linii Ley?

Mă întorc puţin la ideea comentată la începutul articolului, cu meridianele energetice ale omului. Ei bine, Liniile Ley sunt meridianele energetice ale Pământului, existând Linii Ley fixe şi Linii Ley temporare. Ele se comportă ca nişte portaluri de energie, cele fixe asigurând pentru cine cunoaşte modul lor de funcţionare şi specificul teleportarea sau deplasarea aproape instantanee la mari distanţe. Deci vechile legende care conţineau asemenea referiri nu erau doar simple poveşti. Portalurile temporare se deschid doar atunci când sunt întrunite anumite condiţii, cum ar fi eclipsele sau alte fenomene planetare şi cosmice. Cele fixe se manifestă permanent, dar problema este că ele nu se văd cu ochiul liber. Pentru identificarea lor iniţiaţii aveau o pregătire anume, doar aşa ştiau unde se află ele. Însă fiinţele extraterestre se pare că n-au nici o taină în a le folosi zilnic. Şi ceea ce n-au înţeles cercetătorii este că aceste Linii Ley acţionează nu doar la suprafaţa planetei, ci şi în atmosferă. Un exemplu în acest sens este celebrul Triunghi al Bermudelor, unde au dispărut de-a lungul timpului avioane, vapoare şi yahturi private, şi este bine cunoscută remarca făcută de cei care au scăpat de o asemenea manifestare că aparatura de bord o ia razna, apare o ceaţă stranie şi timpul parcă dispare.

În realitate este vorba că multe dintre aceste Linii Ley, şi mai ales puncte unde acestea se intersectează – cum este în Triunghiul Bermudelor, sunt conectate cu un fel de reţea cosmică prin care se poate naviga spre alte lumi, alte zone ale galaxiei şi chiar alte dimensiuni. Vi se pare imposibil aşa ceva?

Ia gândiţi-vă cum este aura omului, prin Cordonul de Aur din creştet sau prin Cordonul de Argint din abdomen suntem conectaţi la ceva din univers. Clarvăzătorii care au cercetat aceste Cordoane au afirmat că ele se pierd departe de tot, undeva în univers, fiind imposibil de spus unde se termină în partea cealaltă. Aşa este şi cu Grila Energetică a Pământului, care prin unele Linii Ley şi puncte majore de intersecţie a acestora, este conectată la o Grilă Galactică Energetică. Astfel multe civilizaţii extraterestre, care datorită nivelului evolutiv au descoperit o asemenea realitate cuantică şi ştiu s-o folosească, vin pe Pământ prin asemenea portaluri. Aşa se explică de exemplu mărturiile unor piloţi militari americani, dar şi din alte ţări, care fiind trimişi să urmărească OZN-uri la interceptare, au declarat că acestea pur şi simplu după ce au accelerat, au mai fost vizibile în atmosferă pentru 1-2 secunde după care au dispărut în neant. Mulţi cercetători ai fenomenului OZN sunt de părere că acestea, ca în cazurile de mai sus, se dematerializau instantaneu, dar legile fizicii sunt aceleaşi pe Pământ chiar şi pentru extratereştri. Şi rămâne o singură concluzie pentru asemenea dispariţii bruşte: au intrat într-un culoar cosmic de Linii Ley ce leagă Pământul de univers şi au dispărut pe acolo. Adică au traversat un portal, aşa cum vedem în filme că o navă spaţială intră într-un portal tip gaură de vierme pentru a scurta distanţele galactice. Doar că portalul format din Liniile Ley este invizibil pentru ochiul uman, dar poate fi detectat cu ajutorul aparaturii performante dacă se vor inventa asemenea dispozitive de detecţie.

Pe de altă parte, cercetările efectuate de echipa serialului “Extratereştrii Antici”, dar şi de cercetători care împărtăşesc teoria astronauţilor antici extratereştri ce au vizitat Pământul, au pus în evidenţă faptul că străvechile vestigii de pe toate continentele – Sarmisegetuza şi Sfinxul din Bucegi şi alte artefacte din România, Stonehenge din Anglia şi alte edificii de acolo, Marea Piramidă din Egipt, Arkaim din Rusia, Piramida Soarelui din Teotihuacan, Machu Picchu – din Peru, Puma Punku din Bolivia, piramidele Xi An din China de pe câmpiile Qin Chuan, megaliţii de la Carnac din Franţa şi multe altele, sunt conectate toate între ele, direct sau indirect, prin Liniile Ley. Şi atunci dacă stăm să ne gândim ce fel de cunoaştere aveau iniţiaţii antici, se pune întrebarea cum au reuşit ei să descopere aceste trasee ale Grilei Energetice a Pământului? Au reuşit ei singuri sau le-au fost revelate de către fiinţele extraterestre venite în diferite zone ale lumii cu rol de zeităţi?

Revenind în prezentul nostru, este necesar şi important să spunem că în anumite ţări ale lumii, structurile militare, cum este îndeosebi cea a americanilor, cunosc Liniile Ley şi le folosesc pentru diferite operaţiuni, inclusiv pentru contactul secret cu reprezentanţii altor civilizaţii extraterestre ce vizitează Pământul. Să nu credeţi că degeaba a dat Donald Trump ordinul pentru a se construi Flota Spaţială Americană! I s-a adus la cunoştinţă despre această Grilă Energetică a Pământului!

În străvechime Grila funcţiona la capacitate maximă, beneficiind de ea atât lemurienii, cât şi atlanţii. Planeta era conectată la dimensiunea a 7-a în acel ciclu cosmic, respectiv cel anterior acestuia în care ne aflăm. Civilizaţiile care au susţinut şi ajutat la structurarea lumii spirituale aici pe Pământ care mai târziu avea să se numească Shamballa, au construit Grila Energetică a Pământului. Maeştrii de Lumină şi Iubire din a 7-a dimensiune sunt cei care au coordonat acest proiect, deoarece se dorea ca planeta noastră să facă parte din conglomeratul de civilizaţii numit Confederaţia Galactică. Pleiadeenii, arcturienii, liranii, veganii, precum şi alte câteva civilizaţii umanoide erau implicate în acest măreţ proiect, care pregătea habitatul planetar pentru Homo Sapiens.

Legendele despre Lemuria şi Atlantida nu sunt doar simple poveşti, pentru că descrierile despre cum trăiau şi evoluau oamenii în acele vremuri sunt adevărate. Oamenii trăiau în armonie, iar iniţiaţii şi oamenii de ştiinţă din acele vremuri plecau şi veneau din alte lumi folosind punctele – portal ale Grilei Energetice a Pământului. De aceea Atlantida ajunsese atât de măreaţă ca civilizaţie, deoarece din dimensiunile superioare fuseseră aduse învăţături minunate, foarte profunde şi care asigurau o evoluţie şi o dezvoltare pe măsură. Aşa se explică – prin ştiinţa spirituală de atunci – faptul că civilizaţiile străvechi au ridicat acele construcţii megalitice, iar noi fiind atât de “deştepţi” cu tehnologia noastră, nu suntem capabili să mutăm cu macarale de mare capacitate măcar unul din acele blocuri de 20-30 de tone.

Corpul cristalin al planetei fusese activat, de aceea iniţiaţii călătoreau frecvent între lumi, aducând de fiecare dată cunoştinţe preţioase pentru cei de pe Pământ. Când pe planetă au izbucnit acele războaie menţionate de Biblie, de Mahabharata şi de alte mituri ale vechilor civilizaţii, Grila Energetică a avut de suferit. Ce s-a întâmplat de fapt atunci? Indiciul ni-l dă chiar fraza biblică din Isaia, capitolul 14, versetele 12-13: “Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost tu aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri!/Tu care ziceai în cugetul tău: “Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu!”

Este descrierea înfrângerii de către Arhanghelul Mihail a lui Lucifer, şi fără îndoială este vorba de faptul că exilat fiind în universul tridimensional pentru prima faptă de revoltă împotriva Creatorului, Lucifer aflând de construirea Grilei Energtice a Pământului a adunat pe conducătorii civilizaţiilor ostile-draconieni, reptilieni, trantaloizii, Griii, şi altele care au aderat la ideea invaziei, şi au atacat Pământul cu scopul de a cuceri planeta şi de a controla Grila, intenţionând să ajungă până în a 9-a dimensiune. În acel conflict teribil descris de Mahabharata o parte din portaluri au fost distruse, prima Atlantidă fiind de asemenea distrusă, războiul având loc în urmă cu circa 70.000 de ani. Datorită pagubelor suferite, corpul cristalin al Pământului a fost pus în stază, pentru a fi reactivat în următorul ciclu cosmic, cel în care ne aflăm acum.

Unul din conflictele generate în jurul Liniilor Ley a fost şi cel din Ţara Luanei, iar mitul lui Făt Frumos care a călătorit către tărâmul “Tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de moarte” nu este doar un simplu mit. Căci personajul a călătorit pe un cal înaripat – o navă de dimensiuni mici, trecând printr-un portal Ley către un alt tărâm unde coordonatele spaţiu-timp erau cu totul altele. De aceea când s-a întors acasă a îmbătrânit rapid şi a murit. Iar basmele noastre cu zmeii descriau de fapt aceste fiinţe reptiliene care au rămas răzleţite şi ascunse în locuri de pe Pământ, chiar şi în ţara noastră, în urma conflictului.

basmele noastre cu zmeii descriau de fapt aceste fiinţe reptiliene care au rămas răzleţite şi ascunse în locuri de pe Pământ

În vremurile când Grila funcţiona, monumentele megalitice precum Marea Piramidă, Stonehenge, Sarmisegetuza şi Sfinxul din Bucegi, şi cele din Mexic şi Peru funcţionau la capacitatea lor maximă. După conflict unele şi-au încetat funcţionalitatea deoarece au fost deconectate de la Grilă, astfel că în prezent le vedem doar ca pe nişte construcţii imense, inerte şi aparent fără nici un înţeles de ce au fost construite.

Cert este însă un lucru.

Suntem ţara cu cele mai multe lăcaşuri religioase din lume, toate construite pe noduri de Linii Ley. Acesta este motivul pentru care acest teritoriu străbun este atât de râvnit de toţi. De ce…? Pentru că aici este Cheia Grilei… 

Articolul precedentLiberul Arbitru – III
Articolul următorInterpretarea viselor – Culorile hainelor
Contele Incappucciato este un fel de jucător multidimensional, specialitatea sa fiind metafizica de gospodină, adică spiritualitatea practică utilă omului în orice ocazie, chiar și când speli vasele!
5 2 voturile
Recenzie Articol
Abonează-te
Informează-mă despre
guest

0 Comentarii
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile