Întrupările sufletului
© Pixabay
  • Întrupările sufletului – I

În ce fel se produce intrarea spiritului şi sufletului unei fiinţe umane în forma fizică?

Ştiinţa Spirituală este un domeniu foarte vast, care include tot ceea ce se poate spune despre evoluţia fiinţei umane aici pe Pământ. Maeştrii spirituali din toate epocile au susţinut ideea că omul nu este doar trupul său, fiind vorba despre structura subtilă care se numeşte aură şi care este alcătuită din întreţeserea celor şapte corpuri energetice – cel eteric, cel astral, cel mental, cel cauzal, cel buddhic – sufletul, cel atmic – spiritul şi cel monadic.

Printre altele să spunem aşa pe scurt, căci ideea merită dezbătută pe larg cu ocazia altui articol, că Iisus vorbea în învăţătura sa şi în predicile sale despre corpul monadic, pe care-l numea Tatăl. Când spunea ”Eu şi Tatăl Una suntem” el se referea la conexiunea structurii sale psiho-energo-informaţionale cu acest corp monadic, ce face legătura direct cu Energia Creatoare care este însuşi Dumnezeu sau Creatorul în acţiune.

Dacă noi suntem spirite aflate în trup uman, şi nu trupuri care găzduiesc un spirit, aflate într-o lungă călătorie evolutivă aici pe Pământ, am putea să ne întrebăm aşa: bun, şi atunci eu ca spirit de unde vin? Asta este o altă faţetă a enigmei ce persistă filozofic vorbind de milenii sub forma întrebărilor ”Cine sunt? De unde vin? De ce exist?”. Desigur că în stadiul actual omenirea de abia începe să descopere străvechile mistere de la începuturile omenirii, şi nu vorbim doar de actuala omenire, ci şi de altele care au existat înaintea noastră aici pe Pământ.

Este evident că dacă am socoti lucrurile într-un fel, am putea considera că – să admitem ipotetic – spiritele umane şi-au început existenţa pe Pământ. Dar înainte de asta, unde au fost? De unde au venit? Nu se poate spune că spiritele umane au apărut şi venit pentru prima dată doar pe Pământ. Şi nici nu se poate spune despre toate spiritele umane că s-au născut pentru prima dată aici pe Pământ în epoci străvechi.

Dar dincolo de provenienţa spiritelor umane, o altă faţetă a acestei chestiuni pune o problemă extrem de interesantă. Şi anume, dacă admitem că spiritele umane vin dintr-o dimensiune superioară, în ce fel se face trecerea dintr-o densitate mult mai fină cum ar fi să zicem a 6-a dimensiune, direct către cea de-a treia unde ne naştem aşa cum ştim?

CONȚINUT DEDICAT ABONAȚILOR

♥ Contează ce spune lumea?

Gânduri?

Lasă-ne o vorbă!
Cum te strigă?