Adrian Singurov la Sfinxul din Bucegi

În cele ce urmează vă prezentăm un interviu oferit în exclusivitate revistei Cosmos de către părintele Adrian Singurov. El este iniţiatorul a ceea ce numim ortodoxie cuantică, adică o ortodoxie care în timp ce păstrează clasicele valori ale creştinismului, le îmbină cu noile valori descoperite ale cuanticii, astfel încât poate oferi o nouă punte către formarea spirituală a celor care sunt creştini şi doresc să cunoască mai mult din Adevărul care ne eliberează, precum spunea atât de înţelept Iisus. Sperăm să vă bucuraţi de informaţia oferită de părintele Singurov.


 • Ce este şi ce înseamnă ortodoxia cuantică?

Ortodoxia Cuantică nu este o religie sau o credinţă, ci este mult mai mult, e o paradigmă, un concept şi un aparat complex logic şi spiritual prin care poţi aborda şi rezolva orice problemă de orice natură.

 • Cum se raportează ortodoxia cuantică la creştinismul clasic?

La fel cum se raportează la orice religie, holistic şi accesând elementele fundamentale care sunt la baza credinţei omului, care se regăsesc în bazinul revelațional comun al patrimoniului spiritual al întregii umanități.

 • Poate explica Ortodoxia Cuantică acele informaţii lipsă din învățătura clasică creștină?

Cu siguranță. Codul sursă al conceptului nostru stă pe munca de generații ai unor titani ai științei. Tratatul de Ontologie al lui Constantin Noica, Ortofizica lui Mihai Drăgănescu, logica terțului inclus al lui Basarab Nicolescu, logica lui Hermes, a lui Noica, Teologia Cuantică a lui Diarmoid O’ Murchu, Biocentrismul lui Robert Lanza, epigenetica şi rezonanţa morfică a lui Rupert Sheldrake, Neuroteologia lui Andrew Newberg, Voladorul lui Castaneda, secretele ascunse în limbajul hieratic dezvăluite de Umberto Eco, Grigorie Sinaitul, Efrem Sirul, tratatele lui Ioan Gură de Aur (cele traduse de ruşi) şi Maxim Mărturisitorul. Toţi au folosit un non-dual-mind în abordarea religioasă și au înţeles imediat adevăratul mesaj al Lui Hristos.

 • Cum îl ajută pe individ informaţia din ortodoxia cuantică pentru a găsi şi trăi Adevărul despre care spunea Hristos?

Adevărul este Dumnezeu, adică Infinitul Veşnic sau Veşnicia Infinită. Este cunoaşterea absolută şi totală despre TOT. Este cuantic, fractalic şi holografic în acelasi timp. „Adevărurile” sunt întotdeauna minciuni. Orice abordare secvenţială a Adevărului desfigurează chipul iconic divin al omului, distorsionând Adevărul infinit și absolut. Minciuna astfel născută aduce după sine neființa, ceea ce e mai mult decât moartea.

În ortodoxia cuantică avem metodele și calea pentru o abordare corectă, holistică a oricărui fenomen sau manifestare a creaţiei.

 • Este necesar un anumit nivel de evoluţie pentru a înţelege ortodoxia cuantică sau orice creştin poate avea acces la ea?

Și una, şi alta. E ca la Euharistie. În mod normal nimeni nu ar fi vrednic de Trupul şi Sângele Mântuitorului, dar la fel cum la naştere Fiul Lui Dumnezeu S-a deșertat de slavă prin chenoză (golire proprie – nota redacţiei), la fel în Potir Împărtăşania îşi reduce focul arzător al Luminii până la nivelul corespondent al conştiinţei fiecăruia. Ortodoxia cuantică poate fi folosită şi de copii, dar conţine vectori de modulare ai conştiinţei ce tind spre infinit.

 • Există posibilitatea prin intermediul ortodoxiei cuantice de a pune bazele comunităţilor spirituale în viitorul apropiat?

Noi spunem că e singura posibilitate. Prin ortodoxia cuantică ştiinţa şi religia sunt privite ca un tot unitar, dar şi cu aplicaţii practice imediate. Comunităţile creştine întemeiate de Hristos erau autosustenabile, dar le lipsea metoda ştiinţifică şi abordarea holistică. Abia acum a sosit vremea să aplicăm învăţăturile Lui Hristos folosind tot ce e mai bun în conştiinţa omului, tot ce a acumulat prin cunoaştere de-a lungul vremii.

 • Informaţia din ortodoxia cuantică se adresează minţii sau sufletului?

Informaţia din ortodoxia cuantică e Cunoaştere, vibraţie, frecvenţă şi Lumină simultan. Se adresează şi minţii, şi sufletului.

 • În ce constă practicarea ortodoxiei cuantice?
Adrian Singurov

În quintesenţa ortodoxiei creştine răsăritene. În isihasm, cu specificul carpatin. Până acolo unde nu mai există polaritate şi conflict semantic. Totul însă metodic, respectând toate etapele.

 • Poate uni ortodoxia cuantică indivizi din diferite categorii şi clase sociale pentru a crea o mişcare spirituală comună în viitorul apropiat?

Nu ne implicam în acest proiect dacă nu primeam de la Dumnezeu confirmarea existenţei noastre pe şevaletul istoriei, şi în Cartea Vieţii. Suntem deja acolo, peste veacuri se va dovedi că am ales corect. Piatra din capul unghiului, punctul de intersecţie al  braţelor crucii şi logica terţului inclus sunt cheia succesului. Mai simplu, Conștiință Colectivă!

 • Ce semnificaţie au Paştele şi Crăciunul din perspectiva ortodoxiei cuantice?

  Conținut dedicat abonaților. Nu ai cont? Click aici.

6 COMENTARII

Gânduri?

Lasă-ne o vorbă!
Cum te strigă?