Profeţiile şi viitorul
© Bigstock

Cei care au făcut profeţii se împart în două categorii: vizionarii şi profeţii propriu zişi.

De când e lumea şi Pământul oamenii au vrut să ştie ce va să vină dinspre viitor înspre ei. În acelaşi timp, pentru a demonstra fără cuvinte întotdeauna modelul dualităţii în acest univers tridimensional, omul a şi respins mereu ceea ce era necunoscut, având un fel de teamă ancestrală legată de tot ceea ce nu putea să descifreze.

În vechile civilizaţii care s-au succedat în urmă cu mii de ani pe faţa Pământului au existat totuşi oameni cu un nivel de evoluţie destul de avansat, care şi-au însuşit anumite tehnici de percepere a viitorului, astfel încât puteau să vadă ce ar fi urmat după o vreme în comunitatea în care trăiau.

Aceste tehnici de divinaţie, care includ profeţia, conţin două aspecte principale

Primul aspect este calea inferioară în care se folosesc fumigaţii, amestecuri de plante sau diferite poţiuni special preparate pentru inducerea stării de transă. În acest fel, cel care realizează ritualul respectiv poate fi un vrăjitor, un şaman, un sfânt sau un călugăr ce deţine cunoştinţe în acest sens.

Este obţinută o deschidere oarecum forţată către planurile celeste dimensionale, pentru accesarea continuumului şi receptarea unor imagini din viitor. Şi veţi vedea de ce vă explic aceste lucruri. Există multe profeţii, şi din străvechime dar şi din secolele anterioare, unele din ele s-au împlinit complet, altele parţial şi altele deloc, mai ales că multora dintre ele le-a trecut sorocul.

Multe dintre acestea au fost obţinute prin deschiderea forţată a capacităţilor spirituale şi accesarea astralului, care este planul iluziilor, adică a acelor evenimente care se pot petrece sau nu în funcţie de liberul arbitru al omenirii.

Al doilea aspect al realizării profeţiei îl reprezintă un stil de viaţă trăit pe baza principiilor spirituale, consecinţa fiind aceea că persoana respectivă va dobândi prin perseverenţa în tehnica spirituală această deschidere care-l va purta mai sus de planul astral, şi anume către planul mental unde şi acolo există evenimente ce aşteaptă să se întâmple.

Spre deosebire de planul astral unde o suită de evenimente văzute se pot împlini sau nu, pe planul mental ceea ce este văzut de către o persoană ce profețește despre anumite evenimente foarte importante se va împlini.

De ce există această diferenţă?

Pentru că planul mental este al celei de-a 5-a dimensiuni, iar în 5D, dualitatea lasă loc unei singure manifestări, nu există ceva alternativ care să anuleze profeţia făcută. Am făcut această scurtă prezentare pentru ca să înţelegeţi de ce unele profeţii s-au împlinit şi de ce altele nu. Iar cei care au făcut profeţii se împart şi ei în două categorii: vizionarii şi profeţii propriu zişi.

Profețiile lui Iisus

De exemplu Iisus a fost un mare profet, pentru că ce i-a transmis el lui Ioan aflat pe insula Patmos, în parte – pentru că mai urmează evenimente – s-a împlinit. Să ne amintim din profeţiile lui Iisus:

“Apoi”, le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumă; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer.” (Luca 21:10-11) şi de asemenea “Vor fi semne în soare, în lună şi în stele…” (Luca 21:25-28).

Deci Iisus, încă de acum 2000 de ani, ne spunea că vom trăi vemurile pe care le trăim în prezent. Iisus mai spunea că vor fi semne în cer, în soare, în lună şi în stele. Acum în vremurile noastre moderne, nu ne mai temem de eclipse aşa cum făceau oamenii în urmă cu secole, când credeau că vreun duh rău îi ameninţa provocând întunecarea soarelui în plină zi. Din contră foarte multă lume consideră azi eclipsele drept un fel de divertisment cosmic. Un asemenea fenomen este azi cunoscut sub banala denumire de eclipsă inelară de soare.

Conform cu spusele lui Iisus, că o naţiune se va ridica împotriva altei naţiuni, aici putem vedea cel puţin în privinţa celui de-al Doilea Război Mondial ridicarea Germaniei naziste împotriva ţărilor din jur, apoi ridicarea Statelor Unite, a Angliei şi Rusiei contra Germaniei şi Japoniei.

Din acest punct de vedere, fie şi doar acest mic segment de informaţie, profeţia lăsată de Iisus în privinţa asta s-a împlinit. Şi precum spunea el ar trebui să căutăm acele perioade.

De exemplu majoritatea istoricilor sunt unanimi în privinţa datei declanşării celui de-al Doilea Război Mondial – 1 septembrie 1939, iar în pe data de 3 mai a acelui an, avusese loc o eclipsă totală de Lună, iar în 28 octombrie acelaşi an, a avut loc o eclipsă parţială de Lună. Foarte interesant este că în 3 mai 1939 Luna se afla în Scorpion conjunctă cu Nodul Nord, în opoziţie deci cu Soarele în Taur care era conjunct cu Nodul Sud, ambii aştri fiind plasaţi pe Axa Destinului omenirii. Iar la 29 octombrie 1939 Luna se afla în conjuncţie cu Saturn şi Nodul Sud pe semnul Taurului, în timp ce Soarele era în Scorpion în conjuncţie cu Nodul Nord.

Dacă astrologii acelor decenii ar fi ţinut seama de profeţia lui Iisus, de a căuta semnele în cer, în soare, lună şi stele – adică astrologic vorbind – poate că această nenorocire de război nu s-ar mai fi abătut asupra lumii provocând atâtea daune. Ca să nu mai spunem că din punct de vedere karmic evolutiv a dat omenirea înapoi cu cel puţin 100-200 de ani ca ritm de evoluţie. Cred totuşi că o asemenea profeţie făcută de Iisus nu putea fi evitată, fiind plasată pe planul mental.

Nostradamus

Cu totul altfel stau lucrurile în cazul lui Nostradamus, considerat profet datorită celebrelor sale catrene scrise în stil de anagramă. El însuşi nu a menţionat niciodată, în nici o scriere de-a sa, că ar fi fost profet. Cei care i-au interpretat catrenele l-au considerat aşa, dar Nostradamus nu a fost deloc un profet, ci un prezicător. Iar asta este cu totul altceva! Era renumit astrolog, medium şi doctor, iar toate catrenele sale au fost alcătuite pe baza unor minuţioase analize astrologice ale ciclurilor planetare.

S-a presupus că Nostradamus s-a servit şi de un glob de cristal pentru a privi în viitor, iar catrenele lui scrise tâlcuit conţin multe referiri, fiind scrise în franceza veche care diferă destul de mult de franceza modernă, prezintă indicii anagramate referitoare la nume de ţări, preşedinţi şi locuri.

Două exemple sunt binevenite în acest sens.

În adâncurile Europei de Vest
Un copil se va naşte din oameni sărmani
Cu vorba lui pricepută va seduce masele de oameni
Iar faima sa se va întinde până-n Est.

Referirea la apariţia şi ascensiunea lui Hitler la putere este destul de clară, deoarece Hitler a fost sărac în familia sa, iar tatăl său, lucru pe care prea puţină lume îl cunoaşte, îl bătea crunt şi destul de des, ceea ce i-a deformat foarte mult personalitatea, formându-l ca pe un scelerat care a dominat o întreagă Europă prin teroare militară.

Un al doilea exemplu este cel al turnurilor gemene din New York, prăbuşite nu în urma unui atac terorist aşa cum s-a fabricat ştirea, ci la comanda clară a celor care au folosit această prezicere a lui Nostradamus pentru a configura acele condiţii necesare pentru începerea următorului război mondial.

Un foc zguduitor din centrul pământului va cauza fiori în Oraşul Nou. Două roci mari vor purta urmele mult timp, Arethusa va înroşi un alt râu.

Cele două roci sunt creştinismul şi islamismul, iar cuvântul Arethusa este compus, în franceza veche fiind scris de fapt „Arethe U.S.A.” adică ceva ce opreşte Statele Unite. În franceză „arrête” înseamnă oprire.

Toată opinia publică mondială a fost îngrozită de acel eveniment, deşi ulterior conform tuturor investigaţiilor efectuate s-a constatat că a fost un eveniment fabricat pentru a prelua dominarea lumii sub pretextul luptei antiterorism.

De asemenea prezicătorul francez a mai făcut multe alte referiri la diferite venimente, dintre care unul se pare că ar avea de-a face şi cu evenimnentele din decembrie 1989, deşi în catrenul respectiv este menţionat şi răul Sena din Paris:

Cântece, incantaţii şi cereri se înalţă din pieptul sclavilor înrobiţi, prinţese şi lorzi sunt ţinuţi captivi în închisori (…) Marele zid va cădea, regele va fi executat. (…) Gărzile vor înota în sânge, în apropierea râului Sena pământul va fi însângerat.

Deşi mulţi au interpretat că ar fi fost vorba de Revoluţia Franceză, traducerea catrenului fiind amestecată cu alte fraze din alte catrene, ca să dea bine pentru Franţa, în realitate este vorba despre căderea zidului Berlinului din toamna anului 1989, singurul „rege” executat, adică şef de stat, din lumea modernă, fiind Ceauşescu. A fost singurul şef de stat din istoria Europei omorât prin împuşcare.

Este interesant de menţionat că mecanismul profeţiilor sau al prezicerilor se bazează pe incursiunea în viitor, unde există multe potenţiale de manifestare. În funcţie de ceea ce manifestă omenirea, la nivelul majorităţii ei, unul sau altul din aceste potenţiale este atras către manifestare şi se produce.

Dar şi mai interesant ar fi să ne gândim că dacă există continuumul spaţiu-timp, dincolo de percepţia liniară a timpului, oare cei din viitor, un viitor mai îndepărtat decât epoca noastră privind din punctul de referinţă al secolelor anterioare, ar vedea ce a fost în trecut şi astfel trimit informaţiile necesare pe canale psihice înapoi în timp către acei profeţi şi prezicători din vechime? Se ştie acum şi în esoterism, dar şi în fizica cuantică, că nu există în realitate trecut şi viitor ci doar Acum. Este o ipoteză ce merită luată în considerare!

Ioan de Ierusalim

Desigur că nu doar prezicerile lui Nostradamus fac parte din larga panoplie a prevestirilor despre viitor. Mai sunt şi prezicerile lui Ioan de Ierusalim, cuprinse în lucrarea „Anul O mie vine după Anul O Mie” care conţine multe referiri la viitorul omenirii. Descoperită de către profesorul Galvieski în arhivele mănăstirii Zargorsk din Rusia, această lucrare realizată în anul 1099 menţionează şi posibile evenimente ale prezentului nostru.

Ioan de Ierusalim a fost o marcantă figură în ordinul cavalerilor călugări templieri şi se pare că a fost o persoană destul de spirituală ce a avut acces la planurile mentale ale 5D.

Redăm în continuare câteva dintre cele mai semnificative preziceri ale sale:

Peste o mie de ani de aici încolo toate micile ţări din Europa şi câteva ţări mari şi puternice se vor uni într-un singur imperiu (Uniunea Europeană s-a înfiinţat în 1993 şi se vrea formarea Statelor Unite ale Europei aşa cum am prezis în cartea scrisă împreună cu Ion Ţugui). Apoi războaie fără număr vor începe cu popoarele Răsăritului… Peste o mie de ani oamenii vor scotoci fundul mărilor cu corăbii care merg pe sub ape şi vor zbura cu navele în cer printre stele. Ei vor ţine în pumnii lor puterea soarelui şi se vor crede dumnezei şi vor înălţa spre cer mii de clădiri cât Turnul lui Babel pe toată faţa Pământului… Peste o mie de ani cei care vor conduce lumea nu vor avea nici un dumnezeu, vor fi suverani fără credinţă şi onoare, al căror nume nimeni nu-l va cunoaşte, vor porunci mulţimilor neştiutoare şi indiferente şi le vor hotărî soarta de la adăpostul palatelor lor ascunse de ochii lumii, de dinapoia zidurilor impenetrabile. Nimeni nu va participa la adunările lor şi la sfatul lor. Vor face în aşa fel încât orice om ducând o viaţă de sclav să se creadă liber şi fericit… Peste o mie de ani viaţa se va scumpi fiindcă bogăţiile pământului vor secătui, bogatul va trăi ascuns în bogăţia lui ca lupul în vizuină… Peste o mie de ani soarele va dogorî cu putere şi va pârjoli câmpiile, apa se va ascunde tot mai adânc sub pământ şi se va împuţina, văzduhul nu va mai apăra omul de căldura soarelui, lumina va arde pielea şi ochii… Peste o mie de ani cei săraci şi lipsiţi de drepturi, cei fără acoperiş deasupra capului vor porni un război distrugător – este oare valul actual de imigranţi? – în care vor fi ocupate multe ţări şi în care luptele cumplite vor aminti de năvălirile barbare de odinioară.

Oare asemenea preziceri au fost cumva trimise de cineva din viitor? Ca o ipoteză de lucru, istoria ar trebui rescrisă aproape complet, deoarece Hitler nu a murit, aşa cum greşit a fost interpretat ca fiind personajul Hister din centuriile nostradamiene, ci a fugit din Berlin aşa cum arată multe documente FBI şi CIA desecretizate în ultimii ani.

Vom dezbate în numărul viitor acest subiect la Dosarele Cosmos.

Ca să ne întoarcem la prezicerile lui Ioan de Ierusalim, acestea fac trimitere la bolile cancerigene – cancerul de piele datorită razelor solare prea intense, la grupurile de tip Bilderberg care decid în ascuns soarta lumii, la schimbările climatice dramatice care au început în urmă cu două decenii şi sunt de abia la început, la cei bogaţi care nu împart resursele, la epuizarea resurselor subsolului, la zgârie norii din foarte multe oraşe ale lumii, la vapoare şi submarine şi multe altele. 1000 de ani după anul 1099 înseamnă 2099. Suntem în 2016, la o generaţie distanţă în viitor de împlinirea lor…

Arsenie Boca

Mai sunt şi profeţiile părintelui Arsenie Boca, dintre care numesc aici trei care par cele mai importante, cu referire la viitorul ţării noastre. Una, pe când se afla la biserica Drăgănescu,  menţionează căderea lui Ceauşescu:

Hai, să-ţi spun cum se va descotorosi România de comunism. Toate celelalte ţări comuniste vor face paşnic trecerea de putere de la comunism la capitalism – ca şi când dai cămaşa de pe tine şi iei altă cămaşă – numai România va face trecerea prin vărsare de sânge şi vor muri mulţi.

Părintele Boca făcea această prezicere adresându-se unui interlocutor prin 1987. Apoi a continuat adăugând: „ăsta” va muri în ziua de Crăciun.” A fost întrebat: Care ăsta?”. „Ăsta, mă, care ziceţi voi că nu vi-l mai schimbă Dumnezeu”.

O altă profeţie a părintelui Boca face referire la România şi la o vreme când mulţi români vor pleca la muncă în străinătate, şi când vor vrea să se întoarcă nu vor mai putea, deoarece România va fi înconjurată de foc.

Şi încă o prezicere care l-a înfuriat pe Ceauşescu.

Acesta l-a chemat odată pe părintele Boca la el, prin 1985 şi sfântul Ardealului, cum era numit, i-a spus că „un Nicolae al Carpaţilor” va conduce România către un stadiu în care ţara noastră va fi recunoscută de toate marile state ale lumii pentru importanţa sa spirituală dar şi din alte puncte de vedere, nu ca acum când suntem batjocoriţi de Europa de Vest şi consideraţi – deşi suntem cetăţeni ai Uniunii Europene – drept cetăţeni de mâna a doua.

Arsenie Boca a completat spunând către Ceauşescu: „Acest Nicolae nu eşti tu!” drept pentru care fostul preşedinte l-a dat afară pe loc. Acest Nicolae al Carpaţilor este prinţul Nicolae căruia anul trecut casa regală i-a retras statutul de principe al României, care-i permitea după moartea regelui Mihai I să preia tronul casei regale. Astfel o profeţie a părintelui Boca se pare, doar aparent, că a fost contrată de cei care jonglează cu destinele ţării.

Dar o profeţie se împlineşte oricât s-ar strădui oamenii să o blocheze.

Asemenea preziceri ca cele descrise aici ar trebui să ne pună pe gânduri, nu neapărat pentru că o parte din ele deja s-au produs, ci mai degrabă pentru că pot fi prevăzute. Şi dacă pot fi prevăzute, avem posibilitatea de a schimba aceste linii de viitor nefaste pentru omenire.

Cunoscând poţi să previi sau chiar să eviţi, dând naştere la un şir pozitiv de consecinţe pentru viitor. Dar asta depinde de câtă lume poate fi informată asupra unui asemenea viitor cu atâtea evenimente negative. Căci cu cât ar fi mai mulţi oameni informaţi, cu atât mai mare este masa de liber arbitru care poate transforma o profeţie negativă despre viitor într-o suită de evenimente benefice pentru întreaga omenire. Şi pentru asta trebuie mai întâi să cunoaştem prezicerile, pentru ca apoi să  dorim cu toţii  să le modificăm spre binele nostru, al întregii specii umane.

Noi oamenii Pământului suntem o specie de supravieţuitori în noianul de stele ale Căii Lactee. Depinde de noi toţi şi de fiecare în parte să putem supravieţui şi de data asta, în actuala epocă, evenimentelor ce vin din viitor…

5 1 votează
Recenzie Articol
Abonează-te
Informează-mă despre
guest

0 Comentarii
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile