Puterile Paranormale
Secvenţă din filmul Doctor Strange

Să enumerăm care sunt cele mai cunoscute puteri paranormale.

De multe ori am auzit şi deseori chiar am văzut oameni care spuneau cât de mult îşi doresc să vadă cu cel de-al treilea ochi, ori să citească gândurile altora sau să aibă ceva clarviziune. Desigur că analizând persoanele respective, mi-am dat seama repede că multe dintre aceste persoane nu sunt pregătite pentru asemenea capacităţi spirituale, iar multe dintre ele nici nu înţeleg la ce riscuri se expun deoarece nu au acel nivel de evoluţie adecvat pentru accesarea unor astfel de capacităţi.

Domeniul spiritual al puterilor paranormale poate fi considerat unul aparte, chiar special din anumite puncte de vedere. Şi asta deoarece în afară de faptul că necesită o bună şi îndelungată pregătire, nu doar teoretică, ci şi practică, cerinţa într-un asemenea domeniu este ca în sensul practic al însuşirii tehnicilor respective să existe perseverenţă, răbdare şi mai ales dedicare. Foarte mulţi au impresia că dacă faci un curs de 2-3 săptămâni sau de 3 luni, fie el şi intensiv zice-se, pentru deschiderea celui de-al treilea ochi sau pentru a căpăta ceva abilităţi telepatice, te şi alegi cu puterile spirituale respective. Nimic mai iluzoriu!

Datorită faptului că suntem o specie raţională şi inteligentă, spre deosebire de animale care fiecare în specia lor au acelaşi nivel de evoluţie, fiinţele umane prin liber arbitru au diferite nivele de evoluţie. La aceasta adăugăm alegerile pe care fiecare individ uman le face în viaţa sa, şi de aici se manifestă mai departe toate deosebirile şi diferenţele de nivel de evoluţie între membrii speciei umane. Ca umare este uşor de înţeles că nea Vasile din oricare sat din România, care are un nivel de evoluţie sub cel mediu, din perspectiva înţelegerii spirituale, nu va putea primi efectele trezirii capacităţilor spirituale generate de o altă categorie de semeni de-ai săi, cei treziţi spiritual – vezi efectul celei de-a 101-a maimuţe –  deoarece între nea Vasile şi un om trezit spiritual va exista diferenţă de nivel de evoluţie. Şi cum Legea Rezonanţei spune că poate primi doar cel care manifestă similitudini, rezultă că de deschiderea capacităţilor spirituale vor beneficia tot cei aflaţi pe un nivel spiritual asemănător şi foarte apropiat, care încă n-au ajuns la stadiul de accesare a capacităţilor. Mulţi dintre aceştia care sunt pe un nivel asemănător de evoluţie spirituală cu cei care dobândesc deschiderile capacităţilor, pot avea aceste capacităţi în stare latentă în potenţial. Şi aici ar trebui să facem o scurtă paranteză pentru a lămuri un lucru care iarăşi este greşit înţeles.

Se spune că orice om are în potenţial aceste capacităţi latente şi că oricând dacă învaţă nişte tehnici le şi poate accesa. Asta ar însemna că şi nea Vasile sau nea Ion sau nea Gheorghe de la ţară ar putea să le manifeste. Nu este aşa. Şi explicaţia vine tocmai din diferenţa de nivel de evoluţie. Un om care este evoluat va crede că are asemenea capacităţi, deoarece a studiat şi a înţeles acest aspect. În schimb nea Vasile, nea Ion sau nea Gheorghe nu le vor putea manifesta, pentru că nu au citit despre aşa ceva, nu cunosc şi ca atare ei nu vor crede că este posibil. Deşi aşa cum spun principiile spirituale potenţialul există şi în ei.

Pe acest considerent putem spune că trezirea spirituală depinde de credinţa avută?

Milioanele de credincioşi care cred în religie având ochelari de cal nu vor accepta niciodată că pot avea puteri spirituale, deşi ei admiră capacităţile sfinţilor şi ale preoţilor cu har de exemplu. Dar dacă ar vedea o materializare sau un exemplu de vindecare aproape spontană, manifestată de vreun maestru spiritual, aceşti credincioşi ar spune că e lucrarea diavolului pentru că doar preoţii au har de la Dumnezeu. Deci nici credinţa nu este factorul, ci mai degrabă Cunoaşterea este ceea ce defineşte accesul la Adevăr.

Şi acum după ce am explicat pe scurt unele apecte legate de acest subiect, să vedem care sunt principalele puteri paranormale.

Principalele puteri paranormale

Ele sunt mai mult de 10, sunt mai exact 40, dintre care 8 sunt principale şi 32 secundare. Vi se pare ciudat că sunt 8 principale? Câte trigrame sunt în sistemul chinezesc I Ching? 8! Câte puncte cardinale există în lume? 8! Câte piese are jocul de şah? 32! 16 albe şi 16 negre! Coincidenţe? Totul este scris în ADN! Inclusiv aceste capacităţi. Şi pentru că tot am atins din nou chestiunea aceasta a ADN-ului, putem spune că în realitate capacităţile sunt înscrise în geneticul nostru. Şi în funcţie de cât cunoaştem, accesăm şi folosim. Este exact ceea ce am spus mai înainte. Cunoaşterea oferă acces la folosirea acestor puteri paranormale.

Să enumerăm deci care sunt cele mai cunsocute puteri paranormale:

1 – Clarauzul;
2 – Clarviziunea;
3 – Clarmirosul;
4 – Telepatia;
5 – Telekinezia;
6 – Dedublarea;
7 – Inedia;
8 – Bilocaţia;
9 – Teleportarea;
10 – Levitaţia;
11 – Invizibilitatea.

Toată lumea a auzit de ele şi desigur mai există multe altele, de care opinia publică nu a auzit, mai ales că au denumiri care multora li s-ar părea ciudate. Să rămânem deci pe acestea 11 şi să explicăm rezumativ câte ceva despre ele, într-o manieră aşa cum n-aţi mai întâlnit nicăieri. Pentru că este foarte important să cunoaştem cum sunt corelate cu activitatea aurei noastre şi cu propriul nivel de evoluţie.


Clarauzul, clarmirosul şi clarviziunea

Sunt capacităţi ce ţin de corpul astral şi de corpul mental. În mod normal, aşa cum le manifestă unii maeştri tibetani sau chinezi de exemplu, acestea trei se manifestă pe corpul mental, deoarece sunt conectate cu inteligenţa şi raţionamentul. Ceea ce auzi, miroşi şi vezi în subtil le percepi cu mintea, care este instrumentul care ne ajută să înţelegem astfel de percepţii. Aşa cum sunt Legile Vieţii, mentalul trebuie să funcţioneze pe Planul Mental, pentru ca aceste trei abilităţi spirituale să culeagă informaţiile de pe Planul Mental. În schimb, în societatea modernă aşa zis civilizată, marea majoritate a oamenilor au mentalul coborât pe Planul Astral al dorinţelor. Am constatat destule cazuri – şi la noi în România, şi în lume – ca să pot afirma următoarele, şi anume că sunt foarte mulţi clarvăzători care au afirmat că se vor întâmpla nu ştiu ce catastrofe planetare, ori diferite evenimente teribile pentru o mare parte din omenire, cu distrugeri şi tot felul de nenorociri.

marea majoritate a oamenilor au mentalul coborât pe Planul Astral al dorinţelor.

Vreţi să ştiţi ce s-a ales de prezicerile lor prin clarviziune?

Praful s-a ales, pentru că niciuna nu s-a împlinit. O aşa zisă clarvăzătoare de la noi, nu-i mai dau numele că o fac de râs că şi aşa a apărut la televizor pe unele posturi de multe ori bătând câmpii cu graţie, spunea că-i transmit îngerii că vor fi catastrofe la noi şi un mare cutremur aproape de gradul 8, asta trebuia să fie prin toamna lui 2017. Nu s-a întâmplat nimic!

Vreţi să ştiţi de ce asemenea clarvăzători dau grav de tot cu bâta în baltă, în timp ce-şi trâmbiţează aberaţiile la televizor şi prin diferite publicaţii? Pentru că mintea lor, care percepe informaţia prin clarauz sau clarviziune, preia informaţia de pe Planul Astral, care este planul iluziilor. Şi tot ceea ce este astral este iluzie, nu este ceva permanent. Dacă mintea lor ar putea recepta informaţii despre evenimente viitoare din Planul Mental – unde evenimentele sunt permanente spre deosebire de Planul Astral – atunci cu certitudine ar fi informaţii despre ceva care s-ar petrece fără îndoială. Deci este important să înţelegem că dacă vrem clarauz, clarmiros sau clarviziune, ori clargust – perceperea unui gust de la distanţă – este necesar să ne disciplinăm corpul mental, fără dorinţele corpului astral.    

Telepatia

La fel telepatia este o abilitate pe care unii terapeuţi o folosesc în dauna semenilor lor. Pretinzând că primesc mesaje telepatice, se înşeală şi ei înşişi, dar îi înşeală şi pe cei cărora le transmit una sau alta. De ce? Telepatia ţine în primul rând de corpul sufletesc, deoarece se bazează pe capacitatea de empatie a fiinţei umane. Cu cât eşti mai empatic, mai sufletist, cu atât mai mult poţi accesa adevărata telepatie. Ceea ce folosesc şi susţin unii că au ca telepatie, este în realitate telepatia astrală bazată pe acţiunea corpului mental sau astral, şi depinde de nivelul de evoluţie şi de intenţia individului în cauză, dacă este prea cerebral – corpul mental sau prea doritor – corpul astral, cum manifestă o astfel de telepatie rudimentară. De multe ori astfel de persoane pretind că citesc sau aud din mintea altora anumite chestii, şi când le spun ca să le verifice de faţă cu interlocutorul, constată că de fapt nu ghicise nimic din ce era în gândurile celeilalte persoane. Asta se întâmplă când datorită nivelului scăzut de evoluţie o abilitate spirituală se distorsionează. În cazul în care o persoană este evoluată, ea va manifesta empatie şi va simţi empatic, prin propria stare, starea celeilalte persoane, şi astfel semnalul informaţional este decodificat corect iar telepatul spune ceva corect care este apoi confirmat de cealaltă persoană.

Telepatia ţine în primul rând de corpul sufletesc, deoarece se bazează pe capacitatea de empatie a fiinţei umane.


Dedublarea

Se spune prin multe cărţi că dedublarea este astrală, deci a corpului astral, deoarece incursiunea astfel obţinută dincolo de planul fizic este în Planul Astral. Informaţia este parţial corectă, dar este în acelaşi timp greşită. Şi este şi greşit folosită pentru a induce în eroare cititorii care citesc probabil vreo carte în care sunt descrise şi interpretate asemenea incursiuni astrale. Este adevărat că se poate dedubla corpul astral, dar nu doar acesta se poate dedubla, ci şi corpul mental, şi cel sufletesc şi chiar şi cel spiritual. Deci există mai multe dedublări, şi în funcţie de propriul nivel de evoluţie te poţi dedubla cu corpul astral, ori cu cel mental, ori cu cel sufletesc. Cu cel spiritual doar maeştrii spirituali ajung să realizeze asemenea performanţe. Şi aici menţionez că în funcţie de nivelul de evoluţie propriu, individul nu doar că se poate dedubla astral, mental sau sufleteşte, ci poate să manifeste şi bilocaţie. Aceasta este posibilă doar la nivelul corpului sufletesc şi al celui spiritual.

Am văzut multe persoane atât de doritoare să poată să se bilocheze, dar ele n-aveau cum să reuşească acest lucru, deoarece credeau că poţi face asta cu corpul astral, când de fapt este o aspectare manifestată a sufletului. Căci bilocaţia, spre deosebire de dedublare care presupune deplasarea corpului subtil într-un loc anume, înseamnă să fi prezent şi aici, şi acolo, în mod semiconştient sau conştient, astfel încât să existe cel puţin un martor care să confirme aşa ceva. La dedublare poţi fi prezent doar o dată într-un singur loc. În ceea ce mă priveşte, de multe ori mi-au spus multe persoane aflate în locuri diferite din Bucureşti şi din alte oraşe din ţară, că m-au văzut – cunoscându-mă de la televizor – în diferite locuri în timp ce eu eram într-un singur loc unde aveam treburile mele cotidiene. Deci dedublarea şi bilocaţia necesită un nivel de evoluţie peste cel mediu.

în funcţie de propriul nivel de evoluţie te poţi dedubla cu corpul astral, ori cu cel mental, ori cu cel sufletesc.


Telekinezia

Şi varianta ei mai cizelată psihokinezia, sunt capacităţi ce ţin de corpul mental şi de cel sufletesc. Este logic şi uşor de înţeles că accesarea unor asemenea capacităţi nu ţine de purificarea acestor două corpuri, cât mai degrabă de înţelegerea mecanismelor care produc fenomenele generate de aceste două corpuri. Atât telekinezia, cât şi psihokinezia, se pot manifesta în funcţie de câtă încărcătură afectiv-mentală există în aură, în raport cu un stil de viaţă sau cu o situaţie anume. De exemplu au fost studiate diferite persoane care manifestă într-o anumită măsură capacităţi tele sau psihokinetice, şi s-a constatat că odată cu pulsul destul de crescut, acele persoane manifestau şi o anumită formă de tensiune afectivă – încărcătură afectivă, ce declanşa fenomenul odată ce depăşea un anumit prag energo-informaţional.

Există cazuri de persoane supărate pe viaţă într-atât de mult, încât atunci când intrau într-o incintă fie se spărgeau becuri, fie se ardeau instalaţii sau se întâmpla ceva cu obiectele ce conţin componente electrice. Acest tip de psihokinezie este de natură negativă şi reflectă o descărcare masivă, pe o unitate de timp scurtă, a unei energii adunate în exces la nivelul minţii sau sufletului şi care a fost cauzată de ceva neplăcut. Desigur există şi varianta pozitivă, în care persoana poate mişca obiectele fără să le atingă şi noi am avut în cadrul unei întâlniri cu cititorii, la Hotel Caro în urmă cu aproximativ 3 ani, o asemenea demonstraţie. Din nefericire persoana respectivă a luat-o razna deoarece a vrut să dispună de o asemenea capacitate într-o perioadă a vieţii sale în care nu atinsese nivelul evolutiv necesar pentru a manifesta o astfel de putere spirituală fără a avea urmări nedorite.

Atât telekinezia, cât şi psihokinezia, se pot manifesta în funcţie de câtă încărcătură afectiv-mentală există în aură

Teleportarea

Teleportarea este puterea spirituală de a te deplasa într-un loc, cu tot cu corpul fizic, la dorinţă şi având un scop bine determinat pentru asta. Trebuie spus că mulţi ar vrea să aibă o asemenea putere spirituală, însă astfel de capacităţi nu sunt date, dacă le poţi obţine, pentru a te juca cu ele din amuzament sau pentru a încălca anumite legi morale sau sociale. Teleportarea ţine de corpul sufletesc şi de cel spiritual, având la bază factorii conştientizare şi voinţă. Teleportarea este, ca să zicem aşa, forma superioară a bilocaţiei şi ea poate fi obţinută numai după ani mulţi de discplină spirituală adecvată. Spre deosebire de bilocaţie, care foloseşte liniile de câmp fotonice, teleportarea foloseşte câmpul tahionic pe care-l accesează prin formarea unui portal la nivelul propriului corp fizic. Acesta este infuzat la comandă de o stare tahionică şi astfel portalul se formează, mai rămâne să ştii unde vrei să te teleportezi, pentru a nu te trezi în cu totul altă parte.

Teleportarea ţine de corpul sufletesc şi de cel spiritual, având la bază factorii conştientizare şi voinţă.

Inedia

Este o altă putere spirituală, care se dobândeşte tot prin disciplină spirituală îndelungată. Persoana poate ajunge la un asemenea nivel renunţând treptat în timp la hrana solidă, la cea naturistă şi apoi şi la cea lichidă, ajungând să-şi hrănescă întreaga fiinţă doar cu energia ce vine de pretutindeni. Este o putere spirituală ce ţine de corpul spiritual, deoarece Voinţa este disciplinată pas cu pas până când controlează stările fiecărui corp subtil şi deci a întregii aure.

Levitaţia

Levitaţia ţine de forţa corpului sufletesc şi de voinţa corpului spiritual. Deci necesită disciplină îndelungată pentru a comanda greutăţii corpului fizic şi a-i anula componenta gravitaţională. Acest lucru se realizează prin generarea câmpului Merkaba despre care mulţi dintre voi aţi citit prin unele cărţi.

Invizibilitatea

În sfârşit dar nu în cele din urmă, invizibilitatea este o putere spirituală care ţine de voinţa manifestată de corpul spiritual, astfel încât acesta poate ajunge la forţa de a curba lumina în jurul corpului fizic încât acesta să nu mai reflecte undele optice. Asta se obţine antrenând cu forţa spiritului fotonii din jurul corpului fizic la viteze superioare, încât ei sunt practic absorbiţi şi nu reflectaţi. Astfel un maestru spiritual autentic se poate plimba printre oameni fără să fie observat.

O menţiune importantă

Una dintre cerinţele principale pentru a manifesta măcar una dintre aceste puteri spirituale este să ai corpurile subtile aliniate şi centrate faţă de axa centrală a aurei. Altfel, orice efort de a crede că ai vreo putere spirituală este o iluzie…

2 COMENTARII

  1. Mediumul mirabelli avea asemenea puteri.si eu am avut cateva la fel.teleportarea.telekinezia.levitatia.invizibilitatea dar le am pierdut.oare le mai pot recapata?

Gânduri?

Lasă-ne o vorbă!
Cum te strigă?