Când se efectuează o scanare, se aplică un curent electric slab la vârful degetelor pentru mai puțin de o milisecundă. Răspunsul obiectului la acest stimul este formarea unei variații a unui "nor de electroni" compus din fotoni de energie luminică. Luminozitatea electronică a acestei descărcări, care este invizibilă pentru ochiul uman, este capturată de sistemul camerei și apoi tradusă și transmisă înapoi în reprezentări grafice pentru a arăta evaluările energiei, stresului și vitalității.
Timp estimat de citire: 8 minute

Aura spirituală înglobează aura biomagnetică şi ea vibrează pe frecvenţe ce nu pot fi deocamdată detectate şi puse pe ecran. Totuşi şi în acest sens s-au făcut ceva paşi.

Iată că din nou ne avântăm în domeniul subtil pentru a desluşi noi secrete legate de aura umană. Întotdeauna este câte ceva de descoperit, dar în articolul de faţă vom găsi noi aspecte încă neştiute ale aurei umane.

Vom explica în ce fel se îmbină corpurile subtile între ele, pentru că ele formează apoi un tot unitar numit aură.

De asmenea o să desluşim şi o să explicăm de ce unele picturi din bisericile ortodoxe reprezintă pe sfinţi şi pe îngeri cu halou în jurul capului, iar alte personaje au în loc de halou un triunghi.

Încă din antichitate şi poate chiar mai înainte de acea epocă, înţelepţii care trăiau retraşi în comunităţi care studiau secretele vieţii ştiau că omul are un câmp de energie care înconjoară corpul. În vremurile acelea nu existau aparate ca astăzi, nici măcar aşa cum inventaseră soţii Kirlian acea aparatură destul de rudimentară, pentru a vedea aura pe un ecran sau într-o fotografie. Şi ca urmare noi cei de acum ne punem întrebarea: de unde ştiau şi cum puteau vedea ei ceva ce nu se vede cu ochiul liber…? Singurul răspuns este că aveau clarvedere.

Dar clarvederea cum o dobândiseră? Şi mai ales cum avuseseră acces la cunoaşterea subtilă? Că doar nu se născuseră de-a gata cu clarvedere. Şi atunci, cine le-a spus lor de al 3-lea ochi? Cu certitudine fie nişte zeităţi, fie alte fiinţe venite din afara lumii noastre, care i-au învăţat pe înţelepţii umani tainele corpului omenesc.

De atunci încoace ne-au rămas de la ei desene şi repezentări ale câmpului acesta energetic al viului, care înconjoară orice fiinţă vie. Adevărul este că, aşa cum spuneau şi două personaje dintr-un celebru film – bătrânul cavaler Jedi Obi Wan Kenobi şi maestrul Yoda din Războiul Stelelor – că există o Forţă care înconjoară toate fiinţele, toate lucrurile şi le ţine pe toate la un loc unite. Şi pentru conformitate redăm aici aceste scurte fragmente, pentru ca să vedeţi şi să înţelegeţi că prin intermediul primei trilogii Războiul Stelelor s-a introdus în conştiinţa omenirii ideea de Forţă – respectiv Energia Conştientă care ţine totul la un loc:

Luke Skywalker: Nu pot! E prea mare.

Yoda: Nu te lua după asta! Mărimea nu contează! Uită-te la mine! Pe mine mă judeci după mărime? Suntem fiinţe luminate, nu materia asta grosolană! Aliatul meu e Forţa! E un aliat puternic. Viaţa creează Forţa. O face să crească. Energia ei ne înconjoară. Ea există peste tot! Între tine şi mine, copacul, piatra… Chiar şi între pământ şi navă”.

Luke Skywalker: Forţa?!

Obi Wan: Ea dă putere cavalerului Jedi. E un câmp de energie creat de toate vietăţile, care pătrunde în noi. Este liantul galaxiei!

Luke Skywalker: Înţeleg…”

Deci chiar şi într-un asemenea film se prezintă ideea acestei Energii Universale Conştiente, care există pretutindeni, chiar şi în structura noastră deşi noi nu suntem de obicei conştienţi de ea. Aura noastră funcţionează, ca să spunem într-o manieră simplă, atâta timp cât respirăm.

Există o conexiune între mecanismul respiraţiei şi aura noastră.

Aşa cum au demonstrat soţii Kirlian prin 1939 în jurul oricărei fiinţe, dar şi a oricărei plante există acest câmp de energie vie. În realitate ideea de electro-fotografie a avut-o mai înaintea lor cehul B. Navratil în 1889, iar în 1896 un francez, Henry Baraduc, a reușit să realizeze electro-fotografii ale mâinilor şi frunzelor. Mai târziu în 1898 un inginer rus – Yakov Narkevic-Iodko – a demonstrat principiul electrografiei în cadrul celei de-a cincea expoziţii a Societăţii Tehnice Ruse. Această tehnică a fost atunci cunoscută sub mai multe denumiri – electrografie, electrofotografie, efectul corona şi bioelectrofotografie.

Tot în 1939 când soţii Kirlian au făcut cercetările lor, alţi doi cehi de origine germană – S. Pratt şi J. Schlemmer au publicat fotografii în care se putea vedea o strălucire în jurul frunzelor. Deci au existat şi alţii înaintea soţilor Kirlian care s-au ocupat cu cercetarea aurei. De ce li s-a acordat credit doar soţilor Kirlian, nu se ştie şi probabil au fost la mijloc nişte interese academice.

Cert este că rezultatele cercetării lor au fost anunţate oficial de abia în 1958. Ulterior în 1970 comunitatea ştiinţifică internaţională a luat în considerare posibilitatea ca să existe acest câmp energetic al viului.

Efectul Kirlian în România încă din 1970

Cu toate că efectul Kirlian se află la baza studiului aurei umane, vreme de câteva decenii oamenii de ştiinţă nu au admis că acest câmp de energie vie este unul şi acelaşi cu aura umană. Eroarea oamenilor de ştiinţă era evidentă, deoarece ei nu acceptau până prin anul 2000 ideea existenţei spiritului uman. În sprijinul demonstrării acestei realităţi subtile a venit Beverly Rubik, doctor în biofizică la Universitatea California, în 1979 când el a prezentat conexiunea dintre acest câmp viu din jurul fiinţelor şi energia Qi folosită în Qi Gong. Ideea de biocâmp a lui Beverly Rubik a fost pasul făcut în direcţia acceptării ideii de aură umană şi aici intrăm în domeniul esoteric-spiritual.

Aşa cum spuneam înţelepţii spirituali cunosc faptul că existenţa aurei este o realitate incontestabilă.

Oamenii de ştiinţă au început să studieze asiduu acest câmp de energie vie, care este generată direct din spirit.

Nu vorbim aici doar despre acea aură pe care şi-o pot vedea unii pe la târgurile de spiritualitate, unde se conectează la un laptop şi cu ajutorul unui program şi a unor senzori, îşi văd aura. Aceea este doar aura biomagnetică generată de structura inferioară a corpului uman – corpul fizic, cel eteric, astral şi mental.

Aura spirituală înglobează aura biomagnetică şi ea vibrează pe frecvenţe ce nu pot fi deocamdată detectate şi puse pe ecran. Totuşi şi în acest sens s-au făcut ceva paşi.

Luminscenţa existentă în celule

Japonezii de la Institutul de Tehnologie din Tohoku au precizat că bioluminscenţa – fenomen specific tuturor vieţuitoarelor – este la om de 1000 de ori mai mică decât sensibilitatea/capacitatea de percepţie a ochilor noştri, de aceea nu o putem sesiza. Ei au folosit astfel camere de luat vederi deosebit de sensibile pentru a capta cele mai slabe emisii fotonice ale corpului uman. Au ales 3 subiecţi umani sănătoşi pe care i-au monitorizat pe parcursul zilei, din 3 în 3 ore şi au surprins radiaţii slabe de lumină, cu preponderenţă în jurul capului, în zona frunţii şi a obrajilor. Astfel cercetătorii japonezi au pus în evidenţă faptul că bioluminiscenţa corpului uman nu este cauzată de infraroşii, ci de către fotoni care sunt eliberaţi în urma procesului metabolic. Interesant, aşa e?

Ca urmare bioluminiscenţa sau aura este legată nu doar de lumina naturală şi de metabolism – deci apare şi ideea de alimentaţie corectă şi de sănătate – ci şi de ceasul nostru biologic.

aura umană este rezultatul unei alimentaţii corecte şi sănătoase, a unei respiraţii echilibrate şi a unei atitudini sănătoase faţă de viaţă.

Revenind la ideea de energie Qi, aceasta este chiar Prana din străvechile texte. Şi acum intrăm în miezul spiritual al chestiunii. Dacă la ora actuală ştim cum arată aura, ca un ou viu alcătuit din energii, în ce fel se produce conexiunea dintre respiraţie şi emisia aurei în jurul corpului nostru?

Mai mult de atât, ar trebui să ne punem întrebarea de ce aura este preponderent în afara corpului uman, ca un fel de scut invizibil în jurul său? De ce trebuie să fie aşa şi nu altfel?

Dacă aura n-ar fi în jurul corpului fizic, acesta ar sucomba la contactul cu mediul exterior? Evident că nu de vreme ce putem atinge tot ce este în jurul nostru cu mâinile.

Dar atunci ce tâlc are existenţa aurei? Nu se putea să fie doar un fel de înveliş de energie ca şi un costum de scafandru şi atât?

Ce rost are forma ovoidală a aurei? Pentru că aşa după cum pare, s-ar sprijini pe structura biologică, deşi nu este aşa, ci este interconectată cu aceasta prin intermediul chakrelor – aceste roţi de energie, eu le spun transformatoare de putere şi veţi vedea un pic mai încolo de ce – şi acestea la rândul lor, printr-o interfaţă eterică de tip chimic cu glandele.

Matricea eterică a fiinţei umane este compusă din 4 straturi

Etericul luminosplasmatic este prezent la nivelul corpului spiritual şi al celui sufletesc pentru a realiza emisia luminoasă a spiritului şi sufletului. Etericul luminos funcţionează pe principiul voinţei. De aceea se spune despre spiritele rele că nu mai au lumină, ele de fapt nu mai au acest eteric luminos, ci doar pe cele gazos, lichid şi solid. La nivelul spiritului şi sufletului, acesta din urmă fiind direct conectat cu suflul respiraţiei, există corzi de energie cuantice care ţes practic toate conexiunile dintre etericul luminos, spirit şi suflet.

Spiritul însuşi este lumină deci se poate spune că el este sursa etericului luminos. Dacă legăturile dintre etericul luminos şi spirit şi suflet sunt slabe, individul uman nu va avea suficientă lumină în suflet şi în conştiinţă. La nivelul acesteia acţionează etericul gazos, care preia emisia de lumină de la nivelul etericului luminos şi o transformă într-un fel de ceaţă-abur luminos. Astfel se explică unele apariţii ale entităţilor de lumină în diferite împrejurări.

Asemenea conexiuni se continuă către corpul cauzal – conştiinţa, unde aburul etericului gazos acţionează în funcţie de concentraţia sa. Cu cât e mai des, cu atât e mai luminos şi cu atât mai mult persoana e conştientă de sine însuşi şi de existenţa sa ca spirit într-un trup. Dacă etericul gazos nu primeşte suficientă lumină de la nivelul sufletului, individul uman este materialist şi respinge realitatea spirituală. În conştiinţa sa, în stratul etericului gazos, nu se pot manifesta informaţiile legate de Realitatea Divină. Deci spiritul propriu nu este acceptat la nivelul conştiinţei, cel puţin ca şi concept.

Apoi vine corpul mental care are legătură tot cu etericul gazos. Dacă, aşa cum spuneam, la nivelul conştiinţei etericul gazos nu primeşte suficientă lumină, mentalul care funcţionează tot pe baza etericului gazos nu va prelua luminozitatea sau emisia fotonică, iar ideile şi mentalitatea vehiculate nu doar că vor fi lumeşti, ci şi lipsite de înţelegerea realităţii spirituale. Aşa sunt de exemplu ateii, care explică totul doar pe baza raţionamentelor şi logicii.

Mai departe avem etericul lichid care acţionează la nivelul corpului astral. Vechii înţelepţi şi maeştrii spirituali cunoşteau că emoţia este asociată elementului Apă şi ca urmare ştiau să disciplineze corpul astral. Acesta este conectat şi el, ca şi cel mental şi celelalte, prin corzi de energie la spirit.

Etericul lichid e ca o apă rafinată, şi dacă are în conţinutul său emisie de lumină, atunci sănătatea emoţională a persoanei este bună. Dacă de la nivelul conştiinţei şi mentalului sunt idei şi mentalităţi lipsite de lumină, atunci corpul astral şi etericul lichid vor funcţiona dezechilibrat, iar individul uman va manifesta numai dorinţe lumeşti şi chiar animalice uneori. Acesta este cazul violatorilor şi criminalilor. Căci dacă lumina nu este prezentă prin vibraţia ei, astralul şi etericul lichid vor fi atrase de energia telurică. Şi în cele din urmă etericul solid de la nivelul celular este alcătuit din materii biochimice, de la neurotransmiţătorii cerebrali şi până la componentele celulei, la nivel de mitocondrii.

Că tot am ajuns la nivel de mitocondrii, unde de află o parte din ADN-ul nostru, acestea dacă nu primesc suficientă lumină de la nivelul spiritului nu vor avea „uşiţele” deschise şi nu vor vehicula informaţia prin fiinţa noastră aşa cum sunt proiectate de divinitate să o facă.

Rezultatul este că în timp mitocondriile şi ADN-ul nu mai pot transmite către celule energia viului, şi treptat spre a treia parte a vieţii corpul nostru îmbătrâneşte, devine slab şi bolnav şi în cele din urmă survine moartea. Într-o asemenea fază aura prin corpurile subtile se desprinde de structura fizică. De aici reiese ideea fundamentală că ceea ce ne menţine pe noi în viaţă, sănătoşi şi cu aspect tineresc fie şi la vârste de 60-70 de ani este Lumina, dragii mei! Şi dacă noi conştientizăm acest adevăr şi-l accesăm, prin Iubire şi Acceptare, atunci fiinţa noastră, de la nivelul spiritului până la corpul fizic, va fi aliniată, armonioasă şi plină de vibraţie luminoasă.

Lumina este secretul funcţionării aurei

Cu cât eşti mai luminos, cu atât te menţii tânăr la o vârstă biologică înaintată şi mai mult de atât, poţi accesa capacităţile divine ale propriului spirit. Cei care conştientizează într-o bună măsură această proprie realitate fac parte din cei Eliberaţi în Viaţă, iar aureola din jurul capului nu e sferică, ci triunghiulară de fapt ca un tetraedru.

Eliberaţii în Viaţă dispun de Sfântul Duh. Iar cei care doar înţeleg şi se află la jumătate de drum în privinţa asta – cum sunt sfinţii – au aureola sferică şi nu au atins încă nivelul Sfântului Duh. De aceea în vechime sfinţii se rugau pentru a primi Sfântul Duh pentru a ajuta semenii.

Secretul aurei şi secretul întregii vieţi este Lumina, iar atributul ei prin care se manifestă este Iubirea. Iubiţi-vă aproapele ca pe voi înşivă şi veţi fi plini de Lumină!

Articolul precedentErorile de evoluţie – Spiritul lui Iisus (XII)
Articolul următorReţeaua de Eliberare Spirituală – Centura Fotonică (IV)
Contele Incappucciato este un fel de jucător multidimensional, specialitatea sa fiind metafizica de gospodină, adică spiritualitatea practică utilă omului în orice ocazie, chiar și când speli vasele!
0 0 voturile
Recenzie Articol
Abonează-te
Informează-mă despre
guest

0 Comentarii
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile