Secretele lui Nikola Tesla
© Craig Paton

Haideţi să vedem ce invenţii ale lui Nikola Tesla au fost ascunse omenirii.

Continuăm, după interviul publicat despre concepţiile vizionariste ale lui Nikola Tesla, să vă aducem în atenţie şi alte aspecte mai puţin cunoscute referitoare la marele geniu şi inventator.

Nikola Tesla a fost de origine istro-român, chiar dacă sursele oficiale declară că aparţinea etniei sârbe. Este posibil să fi provenit din familie mixtă de români şi sârbi. Desigur că acest aspect este important dacă ar fi să privim la rezervorul de genii care au propulsat omenirea de la spate prin tot felul de invenţii aplicate de-a lungul ultimelor 2 secole.

Dacă i s-ar fi acordat atenţia cuvenită lui Tesla, în loc de a fi promovat Edison cu al său curent electric și cu alimentare electrică prin cabluri, omenirea ar fi fost astăzi pe o altă treaptă de evoluţie.

De ce?

Pentru că sursele convenţionale de energie – transmiterea prin cabluri a curentului, petrolul cu toată gama de carburanţi, centralele pe cărbune şi altele – determină în timp conflicte politice, diplomatice, economice, militare cu rezultate dezastruoase, aşa cum vedem azi, când reţeaua financiar-bancară a lumii controlează felul în care nivelul de trai al cetăţenilor planetei depinde de asemenea realităţi convenţionale.

Logica e simplă.

Dacă ar fi fost acceptată alternativa lui Tesla, cu extragerea energiei din Punctul Zero adică din Univers, toată lumea ar fi beneficiat fără discriminare de energia liberă, iar motivele de conflict nu ar mai fi existat. Ar fi fost energie la liber pentru toată omenirea, sărăcia ar fi fost eradicată de mult şi probabil acum în momentul în care scriu acest articol, l-aş fi scris de pe vreo platformă aeriană de agrement, pe care să-mi fi stabilit reşedinţa, călătorind permanent prin atmosferă cu o asemenea casă zburătoare.

Invențiile ascunse ale lui Nikola Tesla

În primăvara lui 1898, Tesla reuşeşte să demonstreze public dirijarea prin radio, de la distanţă mare, a unui vas fără echipaj. În acest sens, de numele său se leagă celebrul experiment Philadelphia şi primul contact cu alte civilizaţii extraterestre, savantul recepţionând din spaţiu un semnal radio repetat – despre care am relatat în articolul referitor la posibila conexiune a sa cu arcturienii. Pentru această descoperire a fost ridiculizat de contemporani.

Tot lui îi datorăm şi primul sistem de comunicaţie wireless – adică fără fir, primii roboţi, prima telecomandă, ideea de vehicul cu decolare verticală şi altele.

La un moment dat, Tesla a propus o schemă care arăta ca un science-fiction: un sistem global de comunicaţii fără fir pentru a transmite mesaje telefonice dincolo de ocean; pentru a transmite ştiri, muzică, rapoarte privind piaţa bursieră, mesaje private, securizarea comunicaţiilor militare, şi mai ales de transmitere de imagini în orice colţ al lumii – altfel spus televiziunea.

Tesla a declarat cu ocazia unei reuniuni ştiinţifice următorul lucru, parcă profeţind viitorul tehnologic al civilizaţiei umane:

Când comunicaţia fără fir va fi aplicată pe scară largă, Pământul va fi transformat într-un creier uriaş, capabil să răspundă în oricare colţ al său.

Nikola Tesla

Viziunea aceasta încă nu a atins stadiul realizării, la 60 de ani după trecerea sa în alte dimensiuni, dar un început în acest sens este cel al tehnologiei wireless – fără fir, folosită astăzi în domeniul telefoniei mobile.

Un pas premergător acestei faze de „creier uriaş capabil să răspundă în oricare colţ al său” este deocamdată internetul. Ori Tesla nu ar fi avut cum să cunoască toate modelele de dezvoltare, în care avea să evolueze omenirea de atunci şi până acum, ca să prezică naşterea internetului actual.

Capacitatea sa vizionară a reuşit să anticipeze cu exactitate un asemenea viitor. Ştia el oare care va fi modelul singular prin care ar fi evoluat omenirea, dacă el a prezis un creier uriaş dintr-un capăt la altul al lumii, chiar dacă deocamdată această realitate prezisă de el se află într-o primă etapă?

Dacă el a prevăzut cu atâta exactitate acest lucru, venea el din viitor iar internetul pe care l-a anticipat, era cumva deja o materie de studiu cum este istoria de la şcoală din prezentul nostru?

Nikola Tesla era mai mult decât un om de ştiinţă

Genialul inventator a lăsat posterităţii o serie întreagă de documente, despre tot felul de invenţii, pentru că tot timpul el se gândea la viitor şi la modul în care tehnologia putea să modeleze faţa societăţii planetare.

Multe dintre aceste invenţii au fost ascunse sau puse la păstrare fără a fi date spre folosinţă, tocmai datorită influenţei celor ce deţineau atunci, şi descendenţii acestora procedează la fel în prezent, monopolul carburanţilor convenţionali.

Aşa cum spuneam aceste grupuri oneroase de interese şi-au dat seama că dacă în omenire s-ar fi răspândit tehnologia inventată de Tesla, atunci ei n-ar mai fi făcut profituri de sute de triliarde de dolari, la cât se ridică profiturile lor la ora actuală.

Transmiterea energiei electrice fără fir este încă un vis departe de a fi realizat, deşi actualmente Fundaţia Keshe care a preluat o parte din documentaţia savantului a demarat o serie de proiecte cu dispozitive ce produc energie liberă.

În esenţă, soluţia lui se bazează pe rezonanţa electromagnetică şi constă în transmiterea energiei de la o bobină la alta, prin intermediul inducţiei magnetice. În fond, aceasta construcţie de două bobine stă la baza tuturor transformatoarelor electrice, care transmit energia electrică dintr-un circuit electric în alt circuit electric.

Cercetătorii au pus însă un bec de 60W în serie cu cea de-a doua bobină rezonantă, pentru a-l alimenta cu energie de la prima bobină rezonantă, energie primită prin aer datorită legilor inducţiei magnetice. Trebuie spus că această metodă de transmisie a fost încercată şi de Tesla prin 1920, pentru a transmite energia în alt circuit electric.

Tesla nu a reuşit însă în experimentele sale să transmită energie la distanţe mari. Acest neajuns pare să se fi rezolvat şi singura problemă a sistemului este că, deocamdată, energia este disipată în spaţiu, ceea ce înseamnă că foarte multă se pierde pur şi simplu. Cu alte cuvinte, sistemul propus de cercetători ca o derivată a metodei lui Tesla nu este tocmai economic, fiind în schimb eficientă metoda propriu zisă a lui Tesla.

Pe acest considerent este interesant de analizat de ce cercetătorii, chiar şi în prezent, nu acceptă aşa uşor invenţiile sale şi ne putem da seama că acest aspect are la bază dorinţa unora de dominare şi control a omenirii. Iar aşa ceva îşi are rădăcina în neînţelegerea conceptului de pace, de echilibru şi de împărţire echitabilă a reurselor de către toate naţiunile, nu doar de către unele în defavoarea majorităţii statelor lumii.

Adevărata parte din fiinţa noastră care este nemuritoare, este scânteia spirituală divină.

Tesla a afirmat că „Pacea nu poate veni decât ca o consecinţă a iluminării umanităţii”, ceea ce este perfect adevărat, căci dacă toate statele lumii, îndeosebi cele industrializate care au economii performante, ar renunţa la monopoluri, toţi aceşti conducători ai marilor state ar putea constata cu mare surprindere faptul că celelalte ţări ar coopera mult mai flexibil şi mai amplu.

De altfel, dincolo de latura sa de om de ştiinţă, Tesla avea o profunzie a umanismului, căci tot el declara:

Deci este foarte clar că Tesla era mai mult decât un om de ştiinţă, însăşi predilecţia sa pentru latura spirituală demonstrând că genialitatea sa se baza nu doar pe factorul cercetare, ci şi pe înţelegerea rolului omului ca fiinţă divină în interiorul ecosistemului planetar.

Iată doar câteva dintre invenţiile lui Nikola Tesla:

  • Energie electrică wireless, gratuită şi în cantităţi nelimitate pentru oricine, oriunde pe Glob (curent electric fără fire, doar prin aer);
  • Automobile şi aparate de zbor care să folosească acest curent captat din aer (imaginaţi-vă o lume în care să nu plătim curentul produs sau combustibilul);
  • Maşini producătoare de ozon (regenerarea stratului de ozon);
  • O armă care constă din 12 turnuri cu capacităţi de dematerializare aşezate strategic în 12 puncte pe glob, cu scopul de încheia războaiele pe Pământ pentru totdeauna;
  • Aparatură pentru a controla vremea (am fi evitat seceta, inundaţiile, deşi unele state cum sunt S.U.A. folosesc aşa ceva în războiul geoclimatic, HAARP);
  • Aparate de fertilizare a solului ce folosesc hidrogenul din aer (fertilizarea solului fără chimicale = produse naturale, sănătoase);
  • Generatoare de rază cosmică folosite la transmisiuni de anvergură interplanetară pentru a contacta alte civilizaţii, etc…

Cu certitudine Tesla a fost cu mult înaintea epocii în care a trăit, şi chiar putem considera că fie a fost un extraterestru venit pe Pământ pentru a revoluţiona omenirea, fie un om din viitorul de peste câteva sute de ani…

La vârsta de 24 de ani, Nikola Tesla are parte de una din primele sale revelaţii

La ora actuală după cum am putut să observ pe internet, care prezintă la zi multe noutăţi din tehnologie şi electronică, apar de la un an la altul tot felul de gadgeturi care mai de care mai interesante.

Desigur că aceste chestii inventate sunt rodul cercetărilor şi ingeniozităţii inginerilor care colaborează cu designeri, cu informaticieni şi aşa mai departe, pentru a realiza astfel de obiecte folositoare din multe puncte de vedere. Dar dacă ne amintim din episoadele anterioare spuneam că Tesla anticipase apariţia internetului cam cu aproximativ 100 de ani înainte.

Deşi o formă relativ limitată exista încă din anii 60 în Statele Unite ale Americii, folosită doar pentru protocoale ale armatei şi cu circuit închis între anumite instituţii cheie ale statului american, reţeaua de interconectare – căci asta este internetul în realitate – s-a născut odată cu extinderea protocoalelor la nivel mondial de abia în 1983. Adică reţeaua a fost dezvoltată astfel încât să existe conexiuni atât între computerele unei instituţii şi cele ale utilizatorilor casnici de exemplu, cât şi între utilizatorii casnici sau diferite firme private.

Desigur că Tesla, mai ales dacă ar fi fost un explorator din viitor, trimis pentru a schimba ceva în evoluţia omenirii, a prevăzut apariţia acestei reţele. Deocamdată ne aflăm în faza tranzitorie a internetului de pe cablu către wi-fi adică fără fir. Exact aşa cum prezisese Tesla.

Este foarte interesant faptul că Tesla a fost toată existenţa sa terestră fascinat de electricitate şi de modul în care aceasta acţionează în mediul înconjurător sub diferite forme şi aspecte.

Tesla s-a născut în satul Similan din apropierea Mării Adriatice iar tatăl său dorea să-l facă preot, deşi chiar de tânăr Tesla se simţea atras de ştiinţele exacte.

Dar fiindcă vremurile erau cum erau, Tesla s-a îmbolnăvit de holeră la vârsta de 17 ani şi tatăl său i-a făcut o promisiune dacă avea să se însănătoşească. Astfel i-a promis că dacă va supravieţui îi va permite să urmeze cursurile de inginerie ale Politehnicii din Graz – Elveţia, unde de altfel a şi început să facă primele sale descoperiri.

În 1882 intră în cadrul companiei Edison – reprezentanţa acesteia în Europa la Paris. De aici i se intersectază drumul cu Thomas Edison, rivalul său de-o viaţă căruia i s-a dat întâietate în defavoarea lui Tesla.

La vârsta de 24 de ani are parte de una din primele sale revelaţii, în timp ce se plimba într-un parc. Iată propria sa relatare rămasă scrisă în agendele sale unde-şi nota toate observaţiile:

Într-o după-amiază, veşnic prezentă în mintea mea, făceam o plimbare în parc, alături de un prieten, recitând poezii. Pe atunci, ştiam cărţi întregi pe de rost. Una dintre acestea era Faust a lui Goethe. Soarele tocmai apunea, amintindu-mi de un pasaj celebru; ideea mi-a venit ca o străfulgerare de lumină, şi într-o secundă, adevărul era dezvăluit. Cu un băţ, am desenat pe nisip diagrama pe care 6 ani mai târziu am prezentat-o în cadrul alocuţiunii de la Institutul American de Inginerie Electrică.

Ei bine, aşa cum aveau să demonstreze faptele sale de mai târziu, această schemă pe care el o desenase pe nisipul acela banal, urma să devină ceea ce s-a numit motorul cu curent alternativ, o descoperire tehnologică despre care lumea de la acea vreme şi în deceniile de mai târziu avea să afle că va produce una dintre cele mai mari schimbări în lume.

Nikola Tesla finalizase schema unui tip de OZN

Tesla dispunea de o genialitate ieşită din comun. Invenţiile sale ar fi putut revoluţiona omenirea propulsând-o cu cel puţin 250-300 de ani faţă de ritmul pe care civilizaţia l-a cunoscut datorită revoluţiei tehnico-ştiinţifice aşa cum o ştim că s-a desfăşurat.

Tesla ajunge în America în 1884, la vârsta de 34 de ani, având la el doar o scrisoare de recomandare din partea unui prieten al lui Edison din Europa. Se pare că americanii auziseră de câteva dintre cercetările şi realizările sale. Deşi încă de la vârsta de 28 de ani decisese să plece în America, la sosirea în Statele Unite se arată complet şocat:

Ceea am lăsat în urmă era frumos, artistic şi fascinant sub toate aspectele; ce am văzut aici era lipsit de fineţe şi inatractiv. America e cu un secol în urma Europei.

O remarcă foarte interesantă la adresa societăţii americane care totuşi se afla în plin avânt economic. I-au trebuit deci şaşe ani lui Tesla până să ajungă în – pe atunci – Ţara Tuturor Posibilităţilor.

Electricitatea a fost introdusă în New York la finele anilor 1870. Lampa incandescentă – becul – lui Edison a făcut ca cererea pentru curentul electric să explodeze. Fabrica sa de curent direct din Pearl Street (Manhattan) devenea rapid monopol. Edison, aşa cum au consemnat mult mai târziu cronicile, era un ignorant în multe privinţe şi ştia prea puţin despre curentul alternativ şi nu voia să înveţe mai mult.

Edison l-a angajat totuşi pe Tesla, oferindu-i 50.000 dolari pentru perfecţionarea generatoarelor şi motoarelor electrice Edison. Tesla şi-a îndeplinit sarcina dar… nu a primit nici un cent în afară de următorul comentariu: „Când vei deveni un american complet matur vei şti să apreciezi o glumă americană”.

Şocat şi dezgustat, Tesla a demisionat imediat.

Deci nu numai că Edison a fost sprijinit de J.P. Morgan pentru a introduce monopolul curentului electric în America, dar mai era şi un escroc profitor care în realitate furase invenţia becului electric de la un britanic – Sir Joseph Swan.

Acesta este adevăratul inventator al becului electric, deşi pe vremea aceea lumina becului nu dura mai mult de 15-20 de ore deoarece filamentul se consuma şi se ardea prea repede. Ce-i drept Edison a îmbunătăţit compoziţia filamentului astfel încât durata becului se ridicase la 40 de ore.

Însă Edison rămâne totuşi un impostor care, avându-l în spate pe bancherul J.P. Morgan a cărui bancă şi azi după generaţii de urmaşi controlează o bună parte din economia americană, a furat practic munca altora.

Mai târziu după despărţirea de Edison, Tesla a brevetat o maşină de zbor care prin descrierile făcute de el însuşi era asemănătoare cu ceea ce noi numim azi OZN. Maşina se poate deplasa în orice direcţie, are decolare verticală şi foloseşte un motor alimentat wireless – deci fără fire – cu energie electrică, asfel că poate staţiona mult timp în aer.

Tesla o proiectase cu intenţia de a o destina uzului militar, dar si celui civil, pentru a înlocui automobilul. Dar, ca şi electricitatea fără fire, a fost ignorată în defavoarea folosului societăţii, deşi este foarte posibil ca încă de atunci această „farfurie zburătoare”, ca şi cea de mai târziu a altui savant de origine română Henri Coandă, să fi fost folosită în secret în scopuri strict militare.

Secretele lui Tesla – V
Acum ca am realizat motorul, următorul pas este maşina perfectă de zbor.

Modelul descris de Nikola Tesla este modelul unui OZN rudimentar

Tesla avea foarte multe invenţii stocate în mintea sa şi ne dăm seama că avea nevoie totuşi de fonduri consistente pentru a-şi putea continua punerea în aplicare a diverselor sale dispozitive.

Ştim că munca de cercetare cere şi pasiune, dar şi bani mulţi pentru a putea pune pe picioare ceva concret în folosul societăţii. Deşi trecuse prin acele situaţii penibile în care-l pusese Edison, inventatorul sârb ce se trăgea din neamuri româneşti nu s-a descurajat şi a construit acea maşină zburătoare pentru armata americană.

Cu acea ocazie s-a organizat şi un fel de conferinţă de presă în cursul căreia Tesla afirmat:

Acum ca am realizat motorul, următorul pas este maşina perfectă de zbor.

Unul dintre reporterii aflaţi la faţa locului i-a adresat întrebarea: „Un avion care să folosească motorul dumneavoastră?”.

Răspunsul lui Tesla este surprinzător şi acum, după aproape 100 de ani.

Maşina de zbor a viitorului – maşina mea de zbor – va fi mai grea decât aerul, dar nu va fi un avion. Nu va avea aripi şi nici propulsoare. Va fi solidă şi stabilă. Văzuta la sol, nici nu îţi dai seama că e un aparat de zbor. Totuşi, va putea zbura în orice direcţie în perfectă siguranţă, la viteze mult mai mari decât cele atinse până acum, în ciuda curenţilor de aer verticali şi a golurilor de aer. Va putea urca şi în astfel de curenţi dacă e nevoie, staţiona în aer perioade mari de timp, chiar şi la viteze foarte mari ale vântului. Puterea sa de zbor nu va depinde de aripi, ca la păsări, ci de acţiuni mecanice pozitive.

Cuvintele lui Tesla exprimate atunci duc spre un model de aeronavă sau mai bine am zice obiect aerian pe care-l întâlnim des în descrierile multor oameni, aflaţi în diferite locuri pe planetă, care au fost martori ai apariţiei OZN-urilor.

Modelul descris de Tesla este clar al unui OZN rudimentar. Cei prezenţi la conferinţa aceea au crezut că inventatorul se gândea la un avion, în realitate Tesla se referea la un model de aerodină, aşa cum peste câteva decenii avea să construiască şi Coandă al cărui proiect în acest sens tot în mâna americanilor a ajuns, datorită lipsei de interes şi a înţelegerii din partea autorităţilor româneşti în privinţa unui astfel de proiect cu adevărat revoluţionar.

Deci Tesla deja finalizase schema unui tip de OZN mai simplex pe care avea de gând să-l pună în fabricaţie dacă ar fi avut şi finanţarea necesară. Tesla a mai declarat la acea conferinţă:

Prevăd o dezvoltare a maşinilor de zbor care să o depăşească pe cea a automobilului. Mă aştept la o contribuţie importantă a domnului Ford la realizarea acestui progres. Problema locurilor de parcare şi a drumurilor aglomerate va fi rezolvată. Turnuri de parcare se vor înălţa în marile oraşe, iar şoselele se vor înmulţi doar atât cât este nevoie. În final, şoselele vor deveni inutile pentru că civilizaţia va abandona roţile pentru aripi.

Copilul visurilor lui Tesla, cum numea inventatorul maşina sa de zbor, aştepta să fie redat oamenilor. Dar am văzut cu toţii de atunci încoace ce direcţie de dezvoltare a luat industria în general.

Cu toate că astăzi vedem că există aproape în fiecare ţară din lume flote aeriene de pasageri, estimând poate câteva zeci de mii de avioane în toată lumea, totuşi numărul automobilelor – şi ne referim la ele fără a mai lua în calcul camioane, autobuze, trenuri şi alte mijlaoce – a depăşit 1 miliard conform statisticilor la zi.

Deci maşinile de zbor sunt mult mai puţine, automobilele fiind mult mai multe. Iar asta înseamnă poluare, trafic blocat în marile oraşe, cu alte cuvinte, o adevărată nebunie care tinde să cuprindă planeta şi societatea ca o ciumă nevăzută.

Dacă Tesla ar fi fost ascultat şi ajutat, în ciuda monopolurilor, azi aproape toată lumea ar fi avut propriul aparat de zbor… Iar omenirea ar fi arătat cu mult mai frumoasă…

Nikola Tesla era foarte interesat de mecanismele creierului şi minţii

Misteriosul şi genialul inventator avea mintea plină de tot felul de scheme de dispozitive. Este evident că n-a apucat să pună pe hârtie nici măcar un sfert din ele, parţial fie din cauza timpului limitat, parţial datorită fondurilor insuficiente ce puteau susţine cercetările şi testele în laboratorul său.

Se ştie foarte bine că pentru a inventa ceva mai întâi sunt necesare probe ale prototipului respectiv şi, înainte de a asambla prototipul, trebuie mulţi bani pentru achiziţionarea tuturor elementelor necesare prototipului.

Multe componente sunt foarte scumpe şi unele chiar se fabrică destul de greu deoarece costă foarte mult procesul de fabricaţie. De exemplu în deceniul trecut specialiştii în metalurgie au reuşit să obţină câteva sute de grame de aur din câteva sute de kilograme de minereu de fier, dar pentru asta au cheltuit câteva sute de milioane de dolari cât costa întreaga procedură. Deci e clar că din acest punct de vedere tehnologia respectivă nu era deloc rentabilă.

Încă de când era mic, Tesla avea viziuni datorită faptului că suferea de o afecţiune bizară, căreia de multe ori în mintea sa putea vedea străfulgerări luminoase, în interiorul cărora vedea scheme, ori limbi de “foc viu” – probabil un limbaj de lumină codificat, dar şi mai ciudat era că aceste stări care nu ţineau mult se declanşau şi atunci când adolescentului Tesla i se spunea un anumit cuvânt care declanşa aceste flash-uri. Ar fi interesant să descriem cum funcţionau asemenea viziuni în mintea sa.

Conform însemnărilor sale referitor la această chestiune, atunci când închidea ochii el începea să perceapă un fundal albastru uniform şi întunecos, cam cum e cerul de noapte vara, care după câteva momente devenea animat de numeroase particule verzi şi scânteietoare. Acestea se structurau pe mai multe straturi pe măsură ce avansau spre el. Desigur că asta era probabil o percepţie a unuia dintre planurile subtile.

Apoi de undeva dinspre partea dreaptă apărea un model format din două sisteme multicolore formate din linii paralele apropiate şi reciproc perpendiculare între ele. La aceste seturi de linii predominau culorile verde, galben şi auriu şi după ce creşteau în strălucire şi întreaga imagine devenea foarte strălucitoare, în aproximativ 10 secunde dispărea către partea stângă, apoi imaginea devenea un fundal neplăcut de gri, probabil ceva în genul peliculelor de film din anii 40, fundal pe care Tesla vedea persoanele pe care le întâlnise în cursul zilei respective. Cu mare probabilitate datorită acestei abilităţi stranii a putut el avea toate acele preziceri despre secolul 21.

Redăm în continuare din ele preziceri:

Când transmisia pe calea undelor (wireless) este aplicată perfect, tot Pământul va fi transformat într-un creier uriaş, ceea ce de fapt şi este, toate lucrurile fiind particule ale unui ansamblu real care se mişcă în acelaşi ritm. Vom fi capabili să comunicăm unul cu celălalt instantaneu, indiferent de distanţă.

Deja telefonia mobilă este în stadiul de a deveni un fel de creier wireless virtual folosit din Canada până în Australia şi din America de Sud până în Japonia, graţie sistemului de sateliţi.

Valurile de unde Alpha în creierul uman sunt între 6 şi 8 hertzi. Frecvenţa valului cavităţii umane rezonează între 6 şi 8 hertzi. Toate sistemele biologice funcţionează în acelaşi interval de frecvenţă. Undele alfa din creierul uman funcţionează în acest interval şi rezonanţa electrică a Pământului este între 6 şi 8 hertzi. Astfel, întregul nostru sistem biologic – creierul şi Pământul în sine – lucrează pe aceleaşi frecvenţe. Dacă putem controla acest sistem electronic de rezonanţă, putem controla direct întregul sistem mental al omenirii.

Desigur că din vremea lui şi până în prezent, rezonanţa la care Tesla se referea – rezonanţa Schumann, a crescut de la 7 hertzi cât era la 13 cât este acum. Aceasta este şi explicaţia pentru ceea ce ni se întâmplă nouă astăzi la nivel neuronal şi Tesla a anticipat magistral că oamenii care se vor adapta acestei frecvenţe aflată în creştere vor fi cei care vor găsi răspunsurile la tainele vieţii şi ale spiritului uman.

Creierul meu este doar un receptor. În Univers există o bază de la care se obţin cunoştinţe, putere, inspiraţie.

Nikola Tesla

Aceasta este încă una dintre afirmaţiile genialului inventator. Conform stadiului său de evoluţie, căci numai un om foarte evoluat ar fi putut avea asemenea idei şi capacităţi de a înţelege procesele universului şi vieţii, este foarte posibil ca Tesla să fi fost un reprezentant al unei viitoare civilizaţii umane de peste 3-4 secole raportat la secolul 21. Şi o asemenea ipoteză poate fi susţinută de prezenţa altor inventatori care au fost contemporani cu Tesla şi care la rândul lor au inventat câte ceva folositor societăţii, dar nu invenţii de calibrul şi importanţa celor realizate de genialul sârb care-şi avea rădăcinile genealogice în zona transilvană.

De altfel printre multe alte schiţe şi idei de invenţii, care erau fără îndoială prototipuri stocate undeva pe o linie temporală a viitorului, Tesla făcea deseori referire la o maşină de vizualizat gândurile. Ceva similar există astăzi dar desigur într-o formă mult mai simplistă şi mă refer la aceste dispozitive moderne de citit câmpul aurei bioenergetice umane, asemenea aparate fiind capabile să arate pe ecran cum se schimbă culorile în funcţie de starea de moment a pacientului.

De ce n-ar fi posibil în viitorul apropiat să se poată inventa şi dispozitive de vizualizat gândurile, exact cum faci o poză cuiva cu aparatul foto?!

Iată şi alte afirmaţii făcute de Tesla cu privire la dezvoltarea tehnologiei civilizaţiei umane:

Când transmisia pe calea undelor (wireless) este aplicată perfect, tot Pământul va fi transformat într-un creier uriaş, ceea ce de fapt şi este, toate lucrurile fiind particule ale unui ansamblu real care se mişcă în acelaşi ritm. Vom fi capabili să comunicăm unul cu celălalt  instantaneu, indiferent de distanţă.

Noi am mai relatat şi în episoadele anterioare despre tehnologia de tip wireless – adică fără fir – folosită în prezent în telefonia mobilă şi în reţelele de comunicare prin sateliţi. Dar este important de remarcat că deja ne aflăm în etapa premergătoare acestui stadiu, actualmente doar telefonia mobilă şi televizoarele de tip “smart” – adică deştepte – fiind în măsură să aibă conexiune fără fir.

Este prevăzut ca şi internetul în următorul deceniu să se desprindă de reţelele de cabluri funcţionând doar în sistem wireless. Desigur că ne-am putea întreba: dacă Tesla a trăit în urmă cu aproape un secol, oricât de genial ar fi fost în calitate de cercetător n-avea cum să anticipeze modul în care se va dezvolta ştiinţa şi tehnologia şi mai ales cum va reacţiona populaţia la aceste noutăţi.

Ai zice că Tesla ar fi trăit în vremurile pe care le-a profeţit, apoi s-a întors în timp să realizeze o parte a acestor invenţii. N-ar fi exclusă o asemenea variantă, deşi deocamdată ori nu există astfel de însemnări despre aşa ceva, ori dacă există sunt păstrate în vreun dosar secretizat.

Tesla era foarte interesat de mecanismele creierului şi minţii. De aceea el a lăsat consemnate observaţii asupra modului în care în viitor s-ar putea realiza un fel de internet mental:

Valurile de unde Alpha în creierul uman sunt între 6 şi 8 hertzi. Frecvenţa valului cavităţii umane rezonează între 6 şi 8 hertzi. Toate sistemele biologice funcţionează în acelaşi interval de frecvenţă. Undele Alfa din creierul uman funcţionează în acest interval şi rezonanţa electrică a Pământului este între 6 şi 8 hertzi. Astfel, întregul nostru sistem biologic – creierul şi Pământul în sine – lucrează pe aceleaşi frecvenţe. Dacă putem controla acest sistem electronic de rezonanţă, putem controla direct întregul sistem mental al omenirii.

Aceasta este o observaţie care, dacă ar fi încăput pe mâinile Illuminaţilor, putea fi folosită în scopuri negative. Şi cum deja ştim de existenţa dispozitivelor de tip HAARP, realitatea descrisă de Tesla deja există într-un stadiu incipient. Depinde de noi să impulsionăm pozitiv folosirea unor asemenea aparaturi cu care putem face chiar minuni.

Nikola Tesla și Da Vinci

Nikola Tesla a avut o deschidere către orizonturile cuanticii şi subcuanticii atât de avansată pentru vremea sa, încât nici astrofizicienii de astăzi nu se ridică la înălţimea ideilor sale.

Desigur că în prezent astrofizicienii sunt preocupaţi de materia întunecată şi de energia întunecată, adică aceste componente care alcătuiesc aproximativ 85% din masa universului. Însă nu dispun de factorul de genialitate pe care-l avea Tesla, pentru a pătrunde dincolo de aceste aspecte ale materiei şi energiei, ca să vadă şi alte moduri în care lumina şi energia se manifestă pretutindeni în Cosmos.

Totuşi una din ideile lui Tesla expusă de el în jurnalul pe care-l ţinea periodic face o referire foarte interesantă care-l poate conecta cu un alt personaj genial – Leonardo Da Vinci.

Iată ce opinie avea Tesla în acest sens:

Dacă reuşim să eliberăm energia din atomi sau să descoperim o sursă de energie ieftină şi inepuizabilă, disponibilă în orice zonă de pe glob, această realizare, în loc să fie o binecuvântare, poate aduce dezastrul omenirii, determinând disensiuni şi anarhie, ceea ce va duce în final la mult urâtul regim al forţei.

Interesantă remarcă a lui Tesla şi v-aţi putea întreba ce legătură ar avea cu Da Vinci?

Ei bine, celălalt geniu la fel de mare ca Tesla, care a trăit în perioada renascentistă, a lăsat un mesaj încifrat în ochii Mona Lisei, tablou celebru pe care artistul italian l-a realizat de-o manieră încât şi astăzi stârneşte controverse despre cine ar putea fi personajul din pictură.

Specialiştii au reuşit să identifice cu ajutorul analizei microscopice o formulă secretă pe care Da Vinci a lăsat-o posterităţii şi prin care avertizează despre anul 1945, când cel mai important eveniment, dar şi tragic în acelaşi timp, a fost lansarea celor două bombe atomice la Hiroshima şi Nagasaki.

Literele identificate de către cercetători în ochii Mona Lisei sunt CMLV care decriptate conform numerelor romane, folosite în mod current în vremea Renaşterii, dau suma de 1945.

Ce treabă ar fi avut Da Vinci – care era un adept al criptărilor secrete – cu anul 1945 dacă am lua în calcul că de abia peste aproape 500 de ani avea să fie inventată bomba atomică, aşa cum spunea Tesla în însemnările sale? Şi de unde ştia de fapt Tesla despre efectele devastatoare ale folosirii atomului în scop negativ, dacă nicăieri în lume nu a mai existat un precedent în acest sens ca să fi fost păstrate informaţii despre asemenea efecte?

Aici este elementul foarte bizar care îi conectează pe cei doi mari inventatori. Da Vinci nu avea de unde să cunoască despre efectele nefaste ale folosirii energiei atomului în scopuri negative, deşi el avea capacitatea de a vizualiza la nivel mental structura internă a oricărui lucru, chiar la nivel de moleculă, deoarece cunoştea şi multă chimie. Dar Tesla la rândul său a prevăzut dinainte, ca şi când ar fi ştiut el cu vreo 50 de ani înainte, că atomul va fi folosit de către om în scopuri negative.

Desigur că am putea spune că nu era nevoie să fi geniu ca să-ţi dai seama că firea umană în secolele 19 şi 20 era egoistă şi îngustă ca înţelegere. Dar permanent sunt alegeri pe care oamenii le fac, şi nimeni n-ar putea prevedea cu o asemenea precizie că ceva ar putea fi folosit cu certitudine de către oameni în vreun scop negativ.

De aici rezultă că, aşa cum am prezentat ipoteza în serialul nostru, inventatorul sârb se întrupase cu mare probabilitate venind din viitor, dintr-o viaţă din secolul 24 sau 25 sau mai târziu, când cu mare probabilitate la istoria omenirii se va studia ca o informaţie de tristă amintire folosirea bombelor atomice în secolul 20. Şi cum la întrupare densitatea materiei acoperă conştiinţa într-o anumită măsură, Tesla este posibil să-şi fi amintit parţial că în secolul din viitor din care a venit a studiat şi cunoscut despre faptul că în 1945 omul a folosit în scopuri negative energia atomului. Şi de aceea şi-a consemnat ideea în jurnalul său.

De altfel analiza modului său de gândire duce la o idee revoluţionară în acest sens, şi anume că pe baza acestor aspecte putem concluziona că poate fi posibilă călătoria în timp, dar altfel decât ne-am imaginat noi.

Nikola Tesla e foarte posibil să fi fost un Agent Temporal trimis pentru a schimba linia de viitor a omenirii de la una distructivă 100% la una cu posibilităţi de salvare a civilizaţiei.

SURSĂFlickr
Articolul precedentMesaje de la arcturieni – IV
Articolul următorSistemul imunitar – IV
Contele Incappucciato este un fel de jucător multidimensional, specialitatea sa fiind metafizica de gospodină, adică spiritualitatea practică utilă omului în orice ocazie, chiar și când speli vasele!
5 1 votează
Recenzie Articol
Abonează-te
Informează-mă despre
guest

0 Comentarii
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile