Ultimul război al Pământului
© EHANi

Membrii Frăţiei Albe s-au retras în zone subterane unde au fondat lumea Shamballei pe o frecvenţă paralelă, în timp ce membrii Frăţiei Şarpelui au rămas în planul astral al Pământului formând Consiliul Negru.

Dincolo de tumultul societăţii planetare, în reşedinţe unde luxul se află la cote greu de imaginat pentru oamenii de rând, trăiesc anumite personaje care şi la ora actuală consideră că au drept de viaţă şi de moarte asupra destinului întregii civilizaţii umane…

În interiorul acestor reşedinţe păzite de mici armate de gărzi personale – oameni cărora cel mai probabil li s-au spălat creierele atunci când au fost racolaţi – şi supravegheate cu zeci de camere video amplasate chiar şi sub frunzişul copacilor, aceşti conspiratori uzurpatori ai speciei umane au ticluit vreme de 2-3 generaţii cum să domine miliarde de fiinţe umane într-o manieră în care nimeni să nu-i depisteze.

Odată cu dezvoltarea erei industriale şi mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial, această grupare cu încrengături de familii atât în Europa, cât şi în America – Statele Unite, şi-au coordonat agendele astfel încât acţiunile lor să se sincronizeze în atingerea unor etape importante pentru obiectivul lor final de dominare a întregii lumi.

Să pornim în desluşirea acestei teribile încrengături care a dus la ora actuală la starea de lucruri în lume, deoarece tot ceea ce s-a întâmplat a influenţat două direcţii majore de evoluţie a speciei umane:

Posibilitatea tuturor cetăţenilor planetei de a trăi cu adevărat liberi fără sărăcie şi lipsuri şi Marele Contact cu reprezentanţii civilizaţiilor non-terestre.

Ca să vedem în ce epocă îşi are rădăcina această tendinţă de dominare, perpetuată de-a lungul mileniilor de către descendenţii care au ajuns în prezent să fie aceste grupuri structurate sub forma familiilor care locuiesc în reşedinţele menţionate, şi care au adunat 85% din averea întregii lumii în conturile lor, să începem de pe vremea apariţiei primei Frăţii Albe pe Pământ.

Veţi vedea cum s-au înşiruit de atunci încoace lucrurile în lume, astfel încât s-a ajuns la ora actuală la starea de lucruri pe care o cunoaştem cu toţii din buletinele de ştiri de la televizor.

În urmă cu aproximativ 100.000 de ani, când pe planetă îşi făcea apariţia ultima eră glaciară, un grup de fiinţe extraterestre ce reprezentau diferite rase au ţinut un consiliu pe Pământ. Acest consiliu s-a stabilit în Tibet. S-a decis atunci ca la nivelul unui proiect comun al acestor rase extraterestre – pleiadeni, arcturieni, orionieni şi siriusieni – să fie creat un nou prototip de fiinţă inteligentă şi raţională numit Homo Sapiens adică Omul Gânditor. 

Dacă au existat aceste grupuri ale altor civilizaţii, nu există nicio îndoială atâta vreme cât stau mărturie zeci de monumente în toată lumea, de la frescele din Tassili în nordul Africii, până la piramidele răspândite pe toate continentele, desenele foarte ciudate de la Nazca, reprezentările hieroglifice din zona Lacului Titicaca, construcţiile megalitice în ruină de la Tiahuanaco, Cuzco şi Machu Picchu, glifele mayaşe, picturile şi desenele egiptene şi tibetane şi multe alte asemenea reprezentări din multe alte locuri ale lumii.

Toate acestea stau mărturie a prezenţei în vremuri chiar preistorice a acestor fiinţe venite din alte lumi pentru a propaga viaţa inteligentă.

Homo Sapiens a fost obţinut din experimentarea şi încrucişarea genetică a unor rase de primate cu reprezentanţi din aceste rase galactice. Tocmai de aceea în civilizaţia noastră există patru rase terestre aşa cum le cunoaştem din manualele de şcoală.

A fost introdus un nou corp numit mental la această specie Homo Sapiens, cu intenţia de a se vedea în ce fel noua specie poate asimila prin propriile experienţe trăite acele informaţii cu ajutorul cărora să poată face progrese în evoluţie.

Se intenţiona în acest proiect să se vadă în ce fel modelul combinat al raselor extraterestre – deoarece era ceva inedit pentru că nu se mai experimentase aşa ceva până atunci – poate deveni performant acţionând într-o singură specie.

Chiar dacă rasele galactice enumerate sunt tot umanoizi, linia de evoluţie specifică fiecăreia conţine date foarte diferite de ale celorlalte. Este totuşi de presupus că undeva în urmă cu miliarde de ani ar fi existat o rasă rădăcină a tuturor acestor rase galactice, şi s-a intenţionat experimentarea acestui prototip de Homo Sapiens pentru a se vedea dacă toată această zestre genetică a raselor se poate contopi din nou într-un rezervor comun.

Deşi din punct de vedere al evoluţiei fiecărei rase evenimentele înscrise în rezervorul genetic al rasei proprii are valori cu totul diferite de ale celorlalte. Era un mare experiment care obţinuse aprobarea de a fi realizat.

Vă daţi seama că pentru moment, cele ce citiţi fac parte dintr-un scenariu imaginar care s-a derulat totuşi în străvechime, şi descrierea sa este pe baza unei logici de evenimente. Cam cum se lucrează cu teoria probabilităţilor. Şi veţi vedea că o asemenea prezentare îşi are rostul din perspectiva titlului articolului.

Acest grup de rase ca funcţionalitate a lui seamănă cu grupul cercetătorilor de la CERN, din Elveţia, unde s-au adunat mulţi savanţi de diferite naţionalităţi pentru a demara acel proiect de găsire a particulei lui Dumnezeu – bosonul Higgs.

La fel a fost şi cu această grupare. Ori, la fel cum este la noi pe Pământ, unde există şi grupări cu interese divergente faţă de savanţii de la CERN, ca să luăm acest binecunoscut exemplu, şi în raport cu aceste rase stelare a existat o facţiune care a dorit să-şi însuşească rezultatele experimentului de creare a lui Homo Sapiens, şi aşa s-a declanşat un război. Cu certitudine, şi aici intrăm prin intermediul mitologiei redate de Ramayana, Mahabharata, miturile geto-dacilor, ale altor popoare din vechime într-o realitate descrisă şi demonstrată de paleoastronautică, au existat conflicte între gruparea raselor extraterestre care se ocupau cu proiectul lor Homo Sapiens şi această facţiune care voia să pună mâna pe acest experiment genetic inedit.

De altfel există destule reprezentări în diferite pergamente vechi ale acestor lupte dintre zeii din străvechime, dar în niciun asemenea document antic nu s-a menţionat care ar fi fost miza acestor conflicte. Bineînţeles că oamenii de atunci, specia Homo Sapiens creată atunci cu 100.000 de ani în urmă, nu aveau cum să-şi dea seama că erau chiar ei miza unui asemenea război între rase.

Un astfel de război a fost pornit datorită faptului că facţiunea respectivă venită pe Pământ a înfiinţat la rândul ei o frăţie numită Frăţia Şarpelui, numită aşa iniţial pentru că era alcătuită preponderent din fiinţe care, ca să folosim o prezentare paralelă, aveau trezită energia de bază aşa cum călugării tibetani se referă la energia kundalini căreia îi spun „şarpele de energie”.

Este necesar să ştiţi, odată ajunşi în acest punct al articolului, că orice fiinţă din univers întrupată sau nu dispune de un asemenea centru energetic în structura sa, acesta constituind „motorul energetic” al fiinţei sale. Aceste fiinţe care aveau trezită o energie de acest fel practicau magia neagră şi au influenţat de-a lungul mileniilor civilizaţii precum cea a Atlantidei, a mayaşilor şi incaşilor, care ieşind de sub tutela raselor galactice benefice, au adoptat acele ritualuri primitive de sacrificare, care proveneau de fapt de la facţiunea care a vrut să pună mâna pe proiectul genetic Homo Sapiens.

Dar de ce exista această intenţie de a fura un astfel de proiect?

Dat fiind faptul că în rezervorul genetic al speciei Homo Sapiens, aşa cum a demonstrat de exemplu profesorul Samuel Chang împreună cu echipa sa, există aproximativ 97% din secvenţele care nu codează, ale ADN-ului uman, care sunt de origine non-terestră. Acest studiu, şi acum intrăm treptat în partea prezentului, a fost publicat în mai multe reviste celebre la nivel mondial printre care şi publicaţia The Canadian – Canadianul.

În ADN-ul nostru există 3 miliarde de baze, dar numai 40% dintre acestea sunt organizate ca gene, restul fiind sub forma unui conglomerat de 60% care nu codează nimic. Echipa condusă de profesorul Chang a reunit specialişti în genetică din câteva ţări – Germania, Marea Britanie, Franţa, Japonia şi China, în cadrul celebrului proiect denumit Genomul Uman. Acesta a fost derulat în Statele Unite şi a început în 1998 finalizându-se în 2011.

Concluzia acestor cercetători a fost foarte clară şi anume că în ADN-ul lui Homo Sapiens există o preponderenţă de segmente ADN extraterestru. Mai mult de atât s-a emis afirmaţia cum că introducerea acestui tip de ADN extraterestru s-a realizat de mai multe ori de-a lungul unor etape bine calculate, care s-au sincronizat cu salturile de evoluţie şi conştiinţă ale speciei umane. Iar asta a permis oamenilor o dezvoltare mult mai accelerată, pe scara evoluţiei, în raport cu celelalte specii de vieţuitoare de pe Pământ.

Întrebarea ar fi de ce s-a proiectat rasa Homo Sapiens, pentru care Frăţia Şarpelui – o facţiune stelară răzvrătită şi venită pe Pământ, a cheltuit atâtea resurse şi membri în conflictul cu Frăţia Albă care-şi are sediul în Shamballa, pentru a pune mâna pe specia umană?

Aşa cum a descoperit el însuşi în cursul cercetărilor, profesorul Chang susţine că există cel puţin 20 de tipuri de gene extraterestre în genomul uman. Asta demonstrează clar că există câteva rase care au implementat asemenea programe genetice în specia umană.

Cei care fac parte din Frăţia Şarpelui sunt mesagerii prin timp şi spaţiu ai unei rase care şi-a extins influenţa printre stele pe baza conceptului de război de cotropire pentru resurse şi pentru teritorii.

Dacă în Homo Sapiens, chiar dacă noi suntem 4 rase în aceeaşi specie, există atâtea segmente genetice de la alte rase foarte evoluate, scopul războiului dus de Frăţia Şarpelui cu Frăţia Albă a fost prin milenii şi este încă acela de a acapara cu totul specia umană şi potenţialul ei. Şi asta deoarece în Homo Sapiens sunt reunite valori inimaginabile şi stadii de evoluţie provenite de la rasele stelare care au alcătuit proiectul acesta genetic, astfel că dacă membrii Frăţiei Şarpelui ar avea posibiltatea de a acapara cu totul specia umană şi de a îndepărta rasele galactice care au ajutat omenirea, ar ajunge aceşte fiinţe malefice în postura de a folosi întreaga civilizaţie umană într-un război nimicitor împotriva celorlalte rase stelare. Şi asta pentru că unele caracteristici ale speciei Homo Sapiens se dovedesc extraordinare: nivel de inteligenţă performant, puterea emoţiilor, capacitate de adaptare foarte mare aproape la orice mediu natural, dar şi posibilitatea de a fi manevrată uşor pe baza emoţiilor şi crezurilor – aşa au apărut religiile inventate de Frăţia Şarpelui – şi deci o întreagă civilizaţie de miliarde de oameni ar putea fi folosită în două moduri.

Odată ca expansiune cuceritoare în spaţiu, şi la acest capitol deja am văzut de ce suntem în stare tehnologic atunci când ne lăsăm influenţaţi negativ – bombele nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki, plus multele conflicte de după Al Doilea Război Mondial, conflicte ce continuă şi azi în diferite moduri aşa cum vedem la televizor. Şi al doilea mod ca şi câmp de energie colectiv care ar putea fi folosit pe emisii negative tot mai extinse astfel încât să afecteze alte civilizaţii din spaţiu aflate la mari depărtări stelare. Şi asta se poate explica foarte uşor.

Aţi văzut când se transmit ştiri alarmante la televizor despre un eveniment neplăcut care se petrece la mii de kilometri de noi, şi totuşi resimţim stări de disconfort în ziua respectivă fără să ştim de ce. Este din cauză că în câmpul colectiv mental se deversează energii de frică şi de panică ce se răspândesc peste tot în lume.

Interferând cu planurile pentru Homo Sapiens ale Frăţiei Albe, în urmă cu aproximativ 60.000 de ani deci undeva pe la mijlocul ultimei ere glaciare, Frăţia Şarpelui a pornit un război crunt pentru acapararea civilizaţiei umane. Niciuna dintre părţi nu a reuşit să prevaleze în urma acestui conflict, însă membrii Frăţiei Albe s-au retras în zone subterane unde au fondat lumea Shamballei pe o frecvenţă paralelă, în timp ce membrii Frăţiei Şarpelui, care i-au atras pe atlanţii ultimei epoci atlante în partea întunecată, au rămas în planul astral al Pământului formând Consiliul Negru. De acolo au reuşit să introducă parţial în ADN-ul uman un program care bloca acele capacităţi ale raselor galactice de a se dezvolta în oameni. Practic ceea ce au introdus cei din Frăţia Şarpeului au blocat acele segmente, în acelaşi timp rolul programului parazit introdus fiind acela de a bloca această capacitate de conştientizare a omului că este o fiinţă divină, rămânând în schimb cu manifestarea fricii şi a unei mentalităţi despre sine cum că este doar o simplă creatură aflată la cheremul unor fiinţe întunecoase capricioase numite zei.

Pentru că totuşi rezervorul genetic al raselor galactice a fost introdus la nivelul bazal al ADN-ului, cum e denumit, aşa cum a declarat profesorul Chang, şi deci neputând fi eliminat din ADN-ul uman, a rămas programul-codul specific omului, care poate fi manevrabil prin diferite operaţiuni de inginerie genetică.

Şi acum vine întrebarea cheie: dacă rasele galactice au introdus în Homo Sapiens doar programe paşnice şi benefice, de ce aproape toată istoria omenirii este plină de conflicte?

De exemplu una dintre cele mai mari misiuni de eliberare a oamenilor de sub influenţa Frăţiei Şarpelui a fost cea a lui Iisus. El şi-a îndeplinit exemplar misiunea dar inamicii au făcut tot ce au putut să împiedice această misiune. Şi culmea de atunci încoace au inventat războaiele creştine în numele lui Iisus şi a lui Dumnezeu sau Tatăl aşa cum l-a descris Iisus. De altfel El a lăsat mărturie – şi textul Apocalipsei nu este nicidecum de factură bisericească, şi de asemenea nu aparţine bisericii creştine aşa cum susţin toţi clericii ortodocşi şi catolici – aceste revelaţii despre războaiele ce vor fi pe Pământ după plecarea Lui.

De prin secolul 11 au început să se poarte războaie în numele credinţei, chipurile, oamenii fiind mânaţi orbeşte de zeloşii slujitori ai Frăţiei Şarpelui care culmea, şi mai ales pe vremea Inchiziţiei, s-au deghizat în feţe bisericeşti de rang înalt. Prin corupţie, trădare şi interese meschine au preluat puterea în Europa, au ordonat măceluri cumplite de-a lungul conflictelor între statele europene de la acea vreme, au înfiinţat organizaţii secrete care au adunat averi incomensurabile, Revoluţia Franceză fiind de exemplu unul din cazurile în care Frăţia Albă lupta pentru detronarea unei monarhii care se scălda într-un lux exagerat în raport cu oamenii săraci din popor, iar Frăţia Şarpelui acţionând pe partea cealaltă pentru a zădărnici Revoluţia Franceză.

La fel s-a întâmplat şi cu Revoluţia Română, care a fost impulsionată de Frăţia Albă datorită faptului că Elena Ceuşescu fiind agentul (inconştient şi manevrat) Frăţiei Şarpelui, a deturnat multe chestii influenţându-l negativ pe Ceauşescu. Iar agenţii taberei adverse imediat s-au infiltrat în evenimentele Revoluţiei Române confiscând-o.

În ultimele două decenii au avut loc mai multe conflicte în Orientul Mijlociu, întocmai cum a descris Iisus în profeţiile sale date lui Ioan în insula Patmos. Şi tot ce a spus Iisus s-a împlinit întocmai. Cel puţin până acum: „…şi o împărăţie se va ridica împotriva altei împărăţii, fratele se va ridica împotriva fratelui, copiii împotriva părinţilor…”

Ia uitaţi-vă puţin în jurul vostru… Nu vi se pare cumva că trăim exact acele zile profeţite de Iisus? Uitaţi-vă cum au ajuns să se comporte oamenii între ei, la atitudinea copiilor faţă de părinţi, la cum s-a degradat din lipsă de respect şi moralitate condiţia umană în multe ţări în lume.

Iar aşa zisele războaie moderne reprezintă modalitatea prin care Frăţia Şarpelui intenţionează să poarte ultimul mare război în această omenire creată de rase extraterestre binevoitoare. Căci a-i aduna pe Gog şi Magog la marea luptă finală, aşa cum spune o profeţie străveche, reprezintă prologul la ultimul mare conflict ce se va desfăşura pe Pământ. În acest sens în timpul mandatului său, George W. Bush, fiul lui George Bush senior, a afirmat astfel la una dintre întâlnirile sale cu fostul preşedinte francez Jacques Chirac: „Gog și Magog au fost la lucru” în Orientul Mijlociu și că profețiile biblice au fost îndeplinite.

Vorbim despre o perioadă foarte apropiată în timp şi spaţiu când Frăţia Şarpelui planifică marea distrugere. Acest ultim război al Pământului şi omenirii depinde de fiecare dintre noi dacă va avea loc sau nu.

Iată de ce este bine totuşi că am fost înzestraţi de Creator cu Liber Arbitru.

Alegem, şi vom alege!

Gânduri?

Lasă-ne o vorbă!
Cum te strigă?