Timp estimat de citire: 7 minute

Avem garanții pentru evoluția în Era de Aur mult profețită? Da, dar nu raportate la un interval de timp și foarte puțin la referințe de care suntem atașați emoțional.

Chiar dacă „revoluția” tehnologică din ultimele decenii a fost consistent stimulată de interacțiuni cu civilizații ET nu neapărat foarte prietenoase (dar cu agendă), mai ales industria electronică, semiconductori, tranzistori, apoi circuite integrate…, ea este și o măsură a faptului că noi energii au venit și vin către planetă, un fel de conștiență liberă pe care oamenii o integrează și devin mai inventivi, mai creativi (nu întotdeauna în sensul benefic pentru Întreg).

Trebuie să menționez aici și operațiunile de „reverse engineering” (cu alte cuvinte, desfacerea unui corp tehnologic complex pentru a-l înțelege și reproduce) efectuate asupra unor nave ET care au ajuns într-un fel sau altul accesibile armatelor unor mari puteri.

O navă spațială ce folosește vacuumul eteric pentru a călători (deci nu are nevoie să călătorească luni de zile pentru a ajunge pe Marte), folosind portaluri și porți stelare pentru călătorii intergalactice, nu se poate inventa pur și simplu de către un savant de pe Pământ, deoarece este nevoie de multă, foarte multă experiență și experimente (în condiții de discreție și protecție absolută, din motive lesne de înțeles), de o cunoaștere extrem de avansată a structurii multidimensionale a Universului, a matematicii și fizicii, precum și a zonelor de trecere (găuri de vierme) care permit o scurgere foarte mică a timpului pe planeta de acasă (nimeni nu și-ar dori să plece în turism spațial de o zi raportat la ceasul navei cosmice și să se întoarcă peste 500 de ani planetari pe Pământ). În plus, din punct de vedere logistic, resurse imense financiare, laboratoare secrete, servicii de informații și camuflaj față de celelalte puteri interesate și față de masele de oameni. Pe scurt, servicii ce pot fi oferite numai de structuri (inter) statale camuflate față de văzul public, finanțate din bugete ascunse. Și da, mai este necesară și tehnologia de camuflaj prin decalaj de fază, descrisă în articole precedente de pe blog-ul meu precum și de alte surse, într-o formă simplificată.

Această cunoaștere a venit de la civilizații din dimensiuni mai înalte (6D-7D), dar cu complex de Mesia (salvatori) ce au interferat cu civilizații mai dense, 4D, atrăgându-și consecințe karmice interplanetare. Pe Pământ, tehnologia a venit prin civilizații 4D, reptiliene, umanoide sau hibride, cu agenda în cooperare cu cercuri oculte planetare.

Ceea ce pot însă savanții de pe Pământ să aducă în manifestare sunt vehicule ce folosesc tehnologii „antigravitație”, dar acestea sunt destinate armatelor odată ce ajung la o dezvoltare promițătoare. Ele nu pot însă fi numite nave spațiale, deoarece funcția „antigravitațională” se aplică numai în sfera planetară. Multe altele, enumerate mai sus, de o mare complexitate, sunt necesare pentru ca un vehicul ce folosește tehnologie „antigravitațională” să devină navă cosmică.

Revenind, trebuie de asemenea nuanțată ideea că cercurile oculte folosesc această inventivitate și creativitate tehnologică pentru a induce somnul conștienței maselor de oameni, externalizand din ce în ce mai mult atributele inerente umane: inteligența, creativitatea, suveranitatea. Industria IT (așa cum este ea acum), industria divertismentului (în cea mai mare parte), industria farmaceutică și medicală, industria alimentară, „corectitudinea politică”, …., ingineria socială și multe, multe alte domenii și direcții, reprezintă uneltele prin care se încearcă coagularea unei societăți care să corespundă unei vibrații 4D, dar nu mai sus.

Trebuie să ținem cont că domeniul vibrațional 4D este în special cel al minții și al creativității mentale, găzduind atât dinamici ale karmei și polarității (dar mai subtile decât cele 3D), cât și direcțiile de dezvoltare a conștiinței în sensul serviciului pentru sine (individual), dar și serviciului pentru întreg (colectiv). Ca urmare, dorința cercurilor oculte este o societate 4D cu dominantă individualistă, a serviciului pentru sine, chiar dacă aceasta înseamnă un cerc mic (și mai puțin vizibil) de suflete în serviciu conștient către sine, precum și masele de oameni în serviciu ignorant către sine (prin acceptare docilă, letargie, somn al conștienței).

Revenind la ideile de început, creșterea vibrației materializată și prin progresul tehnologic duce la o dificultate psihică în primul rând, apoi fizică, de a mai efectua muncă fizică grea, repetitivă, periodică. De aceea, există această intenție de a înlocui oamenii cu mașini și IA (Inteligența Artificială), pentru a-i controla și a preveni eventuale revolte care ar pune în pericol așa numita „nouă ordine”. De la starea naturală de asistență față de activitățile umane repetitive necesare supraviețuirii și dezvoltării, tehnologia pare că evoluează în direcția ne-naturală în care oamenii devin extensii (terminale, periferice) ale sale. Energia sufletului este astfel comprimată la nivelul mental.

Aici însă ajungem la un punct critic, pe care doresc să îl evidențiez: Nu toate activitățile fizice grele pot fi transferate mașinilor, nu în acest moment. Ceea ce ne aduce la ideea că acele grupuri umane care au o genetică și vibrație favorabilă efectuării muncii fizice grele, mai exact țările respective, și mai exact, cei care le guvernează, vor avea un atu important în dominația mondială. Evident, dezvoltarea nu este de bun augur, pe termen scurt, având în vedere țara dominantă în această direcție cât și orânduirea socială de acolo, ce se dorește a fi exportată în scop de dominație și influență.

Ce se poate face? Ideal, la nivel individual, simplificarea vieții, evoluția în sensul de a avea necesități din ce în ce mai mici (raportat la oferta standard a societății consumeriste), rețele de schimb alternative (chiar subterane, la propriu și la figurat); pentru cei cu năzuințe spirituale mai înalte, dezvoltarea tehnologiei interioare (a abilităților și calităților Divine umane), cea care asigură tot ceea ce este necesar din interior; la nivel de țară, o strategie coerentă de a asigura cât mai multe din propriile resurse, iar ce este în plus să fie exportat celor care au cu adevărat nevoie.

Aș dori să menționez că, prin activitate fizică grea repetitivă, nu mă refer la sporturi, cele făcute cu pasiune și bucurie. Sportul echilibrat ajută la împământare, la o sănătate bună, la eliberarea și disiparea negativității.

Industria divertismentului, în dominanța sa, este direcționată către crearea de subplanuri astrale cu multă negativitate, către popularizarea tehnologiei care externalizează și atrofiază tehnologia interioară (codurile Divine din Om), precum și acordarea prin muzică, filme, jocuri, hrană sintetică, anumite medicamente…, la frecvențele lumii 4D serviciu către sine (conștient sau prin letargie). Astfel, se creează tiparul astral al „noii ordini”.

Am să spun ceva ce poate să pară surprinzător, dar am să spun. Acele cercuri oculte și individuale în serviciu către sine conștient, sunt mai aliniate cu această polaritate 4D decât cei în serviciu către sine prin letargie a conștiinței. Ca urmare, pot (o vreme) să pară mai vitali și mai concentrați (beneficiind și de tratamente genetice avansate), în timp ce oamenii letargici se îmbolnăvesc și chiar părăsesc planul fizic.

Ce urmează? Este dacă vreți atât o dinamică de război pe termen lung (fără lovituri decisive, de uzură) dar și de confruntări decisive.

Vibrațiile cresc în continuare, dar sunt ponderate cumva din Cerurile Înalte pentru a nu destabiliza evoluția oamenilor pe dominanta serviciului către Întreg, având în vedere amestecul nebun de direcții, tendințe și polarități de pe planetă. Ca să fiu și mai exact, se încearcă păstrarea unui mediu de echilibru emoțional și mental, atât cât este posibil în ape agitate (care se agită și mai mult pe măsură ce se apropie de zona de cascade).

Vine un moment în care vibrația domiantă a planetei fizice va atinge 4,5D, ceea ce deschide calea unor prezențe mai înalte pe Pământ, cu efecte în cascadă. Posibil în următorii 5 ani.

Trebuie înțeles că fără intervenția din planurile înalte, fără activitatea oamenilor deschiși în spirit, veniți special pe planetă încă din deceniile 50-60 pentru a sprijini transformarea (ei nu aveau nimic de dovedit din punct de vedere evolutiv venind aici, au venit voluntari, scăzându-și vibrațiile), fără sufletele foarte înalte venite prin noile generații de copii (unii dintre ei, nu toți), șansele că planul ocult să reușească (societatea 4D serviciu către sine) erau semnificative. Având în vedere însă prezența Luminii, care deschide calea unor vibrații și dezvoltări și mai înalte, lucrurile se schimbă.

Aș dori să mai menționez ceva. Frecvența Iubirii, emisă către planetă și emisă și de către oamenii de pe planetă care au centrul inimii deschis, este cea care influențează mediul planetar în așa fel încât multe planuri ascunse sunt încetinite sau chiar neutralizate. Ca urmare, nu este înțelept să fie negate efectele meditațiilor în care se transmite iubire planetei. Sunt extrem de importante și suprapun dimensiunile revoltei. Revolta are și ea rolul ei în evoluție, în vibrația 3D-4D, dar nu se poate ajunge numai cu aceasta mai sus.

Cum ar arăta o „armă” a iubirii? Să ne gândim că în centrul țării este un cristal uriaș (dodecaedron, icosaedron sau chiar mai complex, forma Merkaba), înconjurat într-o configurație circulară de alte cristale cu bobine de cupru, magneți și circuite electronice. Cristalul din centru încorporează un material cu o hologramă sincronizată exact, topografic, cu granițele țării. Astfel, o Cupolă de Lumină, ca un fel de Con modulat de forma geometrică a țării, înalt până dincolo de centura Van Allen poate să acopere țara. El are și o acoperire sub pământ, mai rotunjită, până în regatul Shamballei. Orice fel de dinamică (materializată prin obiecte fizice sau direcționări subtile) este sesizată de senzorul predictiv de coliziuni și, când obiectele ajung la graniță (aerian, terestru, intraterestru), este activată Cupola, prin frecvența iubirii. Într-un astfel de mediu, nimic „agresiv” nu există, deci nu poate funcționa. Rachetele se dezintegrează în elementele primare, energia negativă este transmutată instantaneu, nimic nu poate intra dacă nu cunoaște parola iubirii.

Dar… O astfel de „armă” nu poate fi folosită decât pentru fracțiuni de secundă, numai atunci când este critic (atac direct asupra țării). De ce? „Arma” iubirii trebuie ponderată pe timpi infimi, altfel s-ar distorsiona relațiile inter-umane, animalele (încă) prădătoare nu ar mai putea vâna, bacteriile nu ar mai putea trăi și s-ar genera dezechilibre de mediu. „Opoziția” și „Puterea” nu ar mai putea continua piesa de teatru din clădirile emblemă ale țării. Suficient cât am vorbit despre „armă”, sunt multe altele, dar cred că este ceva de meditat aici pentru noi toți.

Așa cum merg lucrurile acum, este probabil că evoluția va avea mai multe evenimente cheie (în loc de unul singur), va părea uneori ca un război de uzură, alteori devenind brusc confruntare (rezoluție) decisivă. Este posibil ca în mai multe decenii (dar mai puțin de 100 de ani), societatea umană profund transformată de devină una înălțată, destinată special sufletelor care vor să trăiască experiența ascensiunii fizice, atât cu ajutorul celor deja înălțați de aici (care atunci ar putea ajunge la vibrații 6D-7D), cât și cu ajutorul structurilor geometrice sacre bazate pe tehnologia Luminii, în care omenirea interacționează liber cu civilizațiile ET benefice.

Trebuie să menționez că, într-o astfel de evoluție, cea mai mare parte a sufletelor întrupate acum vor continua în alte medii planetare. O parte, mai luminată, se vor reîntrupa aici. Iar unii dintre cei întrupați acum ar putea fi încă aici și peste 100 de ani, în același corp, dar profund transformat. Într-un fel, o cale sigură de a evita formarea unei societăți 4D serviciu către sine pe o planetă de esență feminină care, în acord cu Planul Divin susținut de un număr semnificativ de suflete în sincronizare cu această linie temporală, dorește să iasă din suferință și entropie, este creșterea frecvenței planetare la nivel 5D.

Avem garanții pentru evoluția în Era de Aur mult profețită? Da, dar nu raportate la un interval de timp și foarte puțin la referințe de care suntem atașați emoțional. De aceea, evoluția conștientă, treaptă cu treaptă, preferabil în grupuri, este cea care deschide drumurile.

În final, dragi cititori care ați avut răbdare să citiți până aici, aș dori să fac o remarcă. Toate cele scrise de mine folosesc cuvintele nu pentru a eticheta, ci pentru a indica nuanțe, dinamici, subtilități pe care prefer să le conștientizați din centrul ființei voastre, în felul vostru, folosind discernământ, preluând numai ceea ce rezonează. Repet această idee foarte des, e important, deoarece altfel totul rămâne la nivel mental, care este bun dar nu suficient.

Comunicarea de la nivel de suflet este esența, acolo ne îndreptăm și acolo suntem deja.

Să fie de folos și inspirație.

Articolul precedentLiniile temporale ale umanității
Articolul următorConștientizarea gândurilor și emoțiilor din spatele bolilor – Spondilita reumatoidă anchilozantă, Periartrita și Osteoporoza (XII)
Călător cosmic, s-a oferit voluntar să vină pe Pământ pentru a ajuta la renașterea omenirii într-o nouă eră. Explorarea misterelor Creației, din perspectiva sufletească și științifică, asistență pentru evoluție și ascensiune, sunt oferite cu drag tuturor celor interesați.
0 0 voturile
Recenzie Articol
Abonează-te
Informează-mă despre
guest
1 Comentariu
Cel mai vechi
Cel mai nou Cel mai votat
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile
Kovats Dana
Kovats Dana
13 zile în urmă

Minunat material, mai ales pentru cei care au ales să experimenteze viața la nivel de suflet! Este un text plin de speranță, care ajută la conștientizarea lucrurilor esențiale pentru dezvoltarea spirituală. Mulțumesc!