Vocea şi Evoluţia Spirituală
© Stockphoto

Vocea, o sursă ascunsă a păcii… sau a conflictului.

Suntem fiinţe raţionale înzestrate cu capacitatea de a discerne ce este şi ce nu este de folos. Posibilitatea de a formula raţionamente stă la baza limbajului articulat şi a conştientizării propriei existenţe.

Din acest motiv noi ca fiinţe dotate cu inteligenţă putem realiza asocieri de idei ce duc la înţelegerea a ceea ce există atât în interiorul nostru – Lumea Interioară, cât şi în exteriorul nostru, respectiv Natura.

Culoarea verde – secretul vieţii

Cea mai nouă formaţiune anatomică apărută la om este neocortexul, parte componentă a creierului mare responsabil de toate procesele Mentalului Conştient.

Deşi vechimea scoarţei cerebrale este relativ mare, fiind vorba de aproximativ 1 milion de ani de când s-a format, totuşi circumvoluţiunile neocortexului reprezintă încă o enigmă pentru cercetători.

De ce aceste circumvoluţiuni arată aşa şi nu altfel?
Care este rostul şi rolul atâtor cotituri ale acestei formaţiuni cerebrale?

Ştiinţa iniţiatică a studiat vreme de zeci de mii de ani acest aspect şi informaţiile acumulate de către înţelepţii vremurilor s-au adunat într-un rezervor de cunoaştere foarte valoros.

Totuşi, studii de specialitate recente ale anilor trecuţi demonstrează un fapt surprinzător, ceea ce arată că ştiinţa modernă se apropie tot mai mult de cunoaşterea de tip iniţiatic.

Aceste studii arată, conform loturilor de indivizi studiaţi, că în funcţie de numărul circumvoluţiunilor neocortexului, conexiunile neuronale sunt într-un număr mai mic sau mai mare, determinând capacitatea nivelului de inteligenţă.

Dacă numărul de conexiuni ale neuronilor ce alcătuiesc sistemul nervos este mare, atunci individul dispune de un potenţial mărit, ce corespunde – din punct de vedere parapsihologic – cu programul său de viaţă analizat atât prin astrologie, cât şi prin capacitatea de clarviziune.

Nimic nu este în plus, nimic nu este în minus, la niciun om, programul său de viaţă fiind în raport proporţional cu numărul de circumvoluţiuni cerebrale şi cu numărul de neuroni.

Dintr-o asemenea perspectivă, zilnic putem observa în jurul nostru un element nelipsit – vocea.

Precogniţia şi undele Gamma

Oamenii sunt înzestraţi cu graiul articulat, şi la ora actuală în lume se vorbesc vreo câteva limbi principale, şi alte câteva mii – cam 6000 – de dialecte continentale, regionale şi zonale.

Am putea spune că practic acestea ar fi nelimitate ca număr, atât de bogată este vorbirea umană.

Totuşi, să ne gândim la un alt amănunt, respectiv diferenţele de limbă vorbită, de la un popor la altul.

Un asemenea criteriu lingvistic indică foarte clar că, din perspectiva limbajului articulat, de la un popor la altul, de la o cultură la alta, circumvoluţiunile cerebrale diferă şi produc nivele de manifestare diferite.

Am putea merge mult mai departe spunând că în realitate aceste circumvoluţiuni sunt determinate, la un popor de exemplu, de karma pe care o are ca naţiune, iar la nivel individual, de karma personală.

Nu degeaba spirite din aceeaşi categorie sau nivel evolutiv se întrupează în aceeaşi naţie, cu programe de viaţă asemănătoare.

Cine se aseamănă se adună, cum spune un străvechi proverb românesc.

Spuneam că zilnic observăm în jurul nostru vorbirea, acest murmur al oraşului întreţinut nu numai de zgomotul maşinilor, ci şi de orice cuvânt rostit de oameni. Chiar şi acasă în familie vorbim în fiecare zi.

Dacă am fi atenţi la vocile celor din jurul nostru, şi am analiza spectrul sonor emis indiferent de subiectul discutat, putem să ne dăm seama de un element important pentru fiecare dintre noi, şi anume nivelul spiritual la care se află cel de lângă noi.

Poate o să fiţi surprinşi să aflaţi că tonul vocii şi timbrul vocal sunt direct conectate cu numărul circumvoluţiunilor cerebrale de pe neocortex.

În acest fel avem posibilitatea să înţelegem ce nivel de evoluţie are persoana de lângă noi, indiferent cine este, dar cu atât mai mult în familie.

Dezvoltă-ţi puterile spirituale

Putem să ne dăm seama şi de nivelul de inteligenţă IQ, dar şi de inteligenţa sa emoţională EQ.

Desigur că la aceasta contribuie şi momentul naşterii, cu ora şi locul, ce pre-compun factorul karmic, şi care odată cu naşterea individului configurează elementele care vor deveni circumvoluţiunile, vocea şi inteligenţa.


Programează o şedinţă la cabinetul COSMOS

2 COMENTARII

Gânduri?

Lasă-ne o vorbă!
Cum te strigă?