Aura Umană şi Efectul Moebius
© 123rf

Aura umană, cântecul fiinţei noastre unice în timp ce ne deplasăm prin spaţiu.

În ultimele două decenii ştiinţele de frontieră au adus opiniei publice o serie de informaţii foarte preţioase despre structura fiinţei umane.

Dacă în anii 60 soţii Kirlian reuşeau, cu mijloace rudimentare, să demonstreze existenţa câmpului bioinformaţional în privinţa tuturor formelor de viaţă, în prezent pe baza acelor cercetări de pionierat ştiinţa modernă a făcut paşi importanţi în descifrarea structurii acestui câmp bio-informaţional.

Desigur că suntem încă la etapa de început în înţelegerea conglomeratului de energii şi funcţii care este omul, dar tehnologia modernă facilitează câteva aspecte de altfel destul de importante în ceea ce priveşte investigaţiile aurei umane şi funcţiile acesteia.

Aura noastră este mult mai mult decât un biocâmp informaţional.

Aura este un adevărat sistem viu de comunicare interdimensională, dacă am avea posibilitatea de exemplu a unei detoxifieri şi fizice, şi energetice.

Deocamdată însă datorită actualului stil de viaţă aşa zis modern, oamenii au aura nu doar blocată ca stare vibraţională, ci şi îmbâcsită datorită nivelului foarte ridicat de poluare de care credeţi…? Mentală şi de atitudine.

La nivel mental avem zilnic tot felul de gânduri, concepţii şi convingeri, vizavi de o mulţime de lucruri, şi marea majoritate a acestor aspecte enumerate sunt distorsionate şi negativiste.

Oamenii civilizaţiei moderne s-au obişnuit într-atât de mult cu asemenea distorsiuni, încât consideră că e stilul de viaţă normal care trebuie dus. Însă la un moment dat în viaţă se întâmplă ceva şi omul respectiv suferă de un dezechilibru energetic sau anatomic şi aşa se îmbolnăveşte. În acest fel apar bolile, multe, dificile şi uneori cronice. Este semnul că aura e bolnavă, nu doar corpul. Şi atunci trebuie luate măsuri pentru redresarea stării de sănătate.

Aura este oul nostru energetic personal, structura care ne menţine întregi din toate punctele de vedere, fiind conectată direct cu sistemul nervos central prin intermediul meridianelor energetice.

Culorile ei si vibraţia emisă arată sănătate sau din contră indică un stadiu de boală.

Ea este alcătuită din corpurile subtile şi în funcţie de corpul subtil afectat ne raportăm şi la boala specifică corelată cu acesta.

Există însă un aspect foarte important al aurei umane, care încă nu este luat în considerare nici chiar de către cei ce studiază şi practică spiritualitatea în Occident, deşi în Asia Centrală maeştrii spirituali cunosc asta de mii de ani.

Am putea să ne întrebăm cum oare aceste corpuri subtile stau aşezate aşa, unele într-altele, şi nu alunecă unul de pe celălalt? Ce le face să stea aşa frumos laolaltă şi nu se desprind unele de altele? Cred că nu v-aţi gândit niciodată la aşa ceva!

Ei bine, aşa cum este structurată aura umană, ea fiind alcătuită din corpurile subtile, să ne amintim că la baza tuturor formelor existente în Univers sunt fractalii. Este aura omului o structură care are fractalii la bază? Fără îndoială!

Modul în care se conectează corpurile subtile între ele, pentru a ţine laolaltă aura, se realizează prin punţi de tip Moebius.

Principiul Moebius numit şi banda Moebius reprezintă cea mai simplă modalitate prin care putem înţelege cum funcţionează aura, dar şi cum putem intra în contact cu lumile paralele, cu trecutul, viitorul sau cu lumi aflate în dimensiuni superioare.

Panglica Moebius se realizează dintr-o bandă de hârtie răsucită la unul din capete la 1800 apoi capetele se lipesc. Pornind dintr-un punct însemnat cu pixul de exemplu, ajungem în acelaşi loc după ce parcurgem banda dar vom constata că ajungem de fapt sub dedesubtul punctului, deşi tot timpul deplasarea s-a făcut pe aceeaşi suprafaţă.

Aura umană şi efectul Moebius
Efectul Moebius

Acest principiu Moebius există şi realizează conexiunile dintre corpurile subtile, iar în zonele unde acestea se ating, ca să spunem simplu pe înţelesul tuturor, ele formează punţi de tip Moebius. Astfel la contactul dintre corpul astral şi cel mental, de exemplu, corpul astral la nivel cuantic şi la marginea sa formează prin microgăuri cuantice distorsiunea de tip Moebius pentru a se putea cupla cu corpul mental, acesta la rândul său la suprafaţa de contact cu corpul astral având şi el distorsiuni de tip Moebius. Prin aceste punţi Moebius circulă permanent fluxuri emoţionale şi mentale, informaţii ce conţin ideile noastre, trăirile şi starea legată de o atitudine sau alta, de relaţiile cu cei din jur etc.

Dar ceea ce este şi mai important, din perspectiva acestei configuraţii a aurei umane în stil Moebius, o reprezintă capacitatea de a a ne conecta prin intermediul corpurilor subtile la dimensiunile superioare, în vederea contactului cu fiinţe spirituale evoluate care ne pot transmite tot felul de mesaje benefice evoluţiei noastre.

Datorită acţiunii Moebius dintre corpurile subtile putem realiza incursiuni în lumi dimensionale superioare, desigur după o practică relativ constantă cu ajutorul căreia să ne mărim stocul de energie pe care-l folosim în acest sens.

Unul dintre mecanismele la care aura participă în mod direct, mai ales când este vorba de manifestări pur spirituale cum sunt materializările realizate de yoghini şi maeştri spirituali asiatici, este cel cuantic ce funcţionează între corpurile subtile.

Sinele spiritual prin voinţa sa comandă aducerea de energie din planul eteric şi o dirijează prin corpurile subtile.

Energia trece prin punţile cuantice de tip Moebius, luând când un sens, când altul, în mişcarea de rotaţie, şi în cele din urmă trece din corpul astral în cel fizic prin mijlocirea meridianelor de energie, materializându-se astfel obiectul sau lucrul propus conform imaginii menţinute în conştiinţă.

Aşa reuşesc maeştrii asiatici – yoghini, călugări shaolin, preoţi budişti – folosind Chi-ul şi materializând ceva la voinţă. La fel a făcut şi Iisus.

Desigur că pentru asta este necesar să cunoşti cum funcţionează corpurile subtile ale aurei, altfel oricât te-ai concentra să materializezi, chiar spiritual de-ai fi, tot nu-ţi iese.

Tocmai de aceea cunoaşterea este fundamentală pentru evoluţia spirituală şi vom vedea în numărul următor şi alte aspecte ale aurei umane şi ale efectului Moebius prin care aceasta funcţionează, pentru a intra treptat în principalele mistere ale fiinţei umane.

Cunoaşteţi adevărul şi adevărul vă va elibera!

Gânduri?

Lasă-ne o vorbă!
Cum te strigă?