Ierarhiile Celeste
© Pixabay
Timp estimat de citire: 9 minute

Odată cu trecerea spre dimensiunile superioare, mulţi consideră că densitatea materiei dispare, aşa cum avem noi corpul şi alte lucruri materiale în lumea noastră. Eronat! Densitatea materială, deci fizică, se menţine, doar că ea devine din ce în ce mai rafinată.

Ceea ce este Sus este la fel ca şi ceea ce este Jos, şi ceea ce este Jos este la fel ca ceea ce este Sus, pentru a împlini miracolele lui Unul.

scria Hermes Trismegistul în urmă cu mii de ani într-una din cele 7 Legi Fundamentale ale universului.

Şi cât de adevărat este!

Cu toate acestea lumea cunoaşte prea puţin sau aproape deloc despre aceste Legi universale, şi ar trebui să ne întrebăm care sunt factorii care ne împiedică să le cunoaştem.

În primul rând sunt legile sociale care, fiind de ordinul miilor în fiecare ţară din lume, nu fac decât să complice tot mai mult viaţa oamenilor.

Astfel chiar dacă citim şi ne documentăm despre legile sau principiile spirituale, care sunt fundamentale pentru toate procesele vieţii, nu le putem folosi pentru că pur şi simplu mintea noastră este atât de plină şi de ocupată cu cele lumeşti încât nu mai e loc şi pentru legile spirituale.

Şi culmea, vedeţi, legile acestea spirituale sunt cel mult o duzină şi ar fi foarte uşor de memorat şi de folosit de către întreaga societate umană!

Dar nu!

Nouă ne place să ne batem singuri cuie în talpă, cum este o vorbă populară românească din vechime, şi să fim interesaţi doar de legile lumeşti sociale.

Da, este adevărat că societatea noastră umană are nevoie acum, în actuala etapă de dezvoltare, de mai multă ordine şi disciplină, căci altfel forma de organizare socială peste tot în lume ar lua-o razna de tot fără legile provenite din normele de drept.

Dar şi aşa vedem că devine tot mai greu să ţinem în frâu lucrurile, pentru că mereu descoperim că e necesar să mai dăm legi ici-colo pentru tot felul de aspecte noi ce apar datorită faptului că ne modernizăm şi deci evoluăm.

Dar în ce fel facem asta? Că nu putem evolua oricum, fără o bază organizată de repere morale care sunt reflectate parţial de legile sociale.

Chiar dacă inventăm practic tot felul de legi pentru aspecte noi ce apar în fiecare deceniu, ar trebui să ne re-amintim că orice lege lumească îşi are originea în legile spirituale. Un exemplu este cea scrisă la începutul articolului, şi derivata ei lumească o putem găsi de exemplu în structura socială, dar sub o formă oarecum distorsionată.

Structura familiei în care membrii se poziţionează reciproc într-o mică ierarhie – relaţia părinţi-copii, îşi are corespondentul în structura profesională în relaţia şefi-angajaţi.

În familie de exemplu se admit contre şi atitudini mai puţin corecte, pe un subiect sau altul sau în privinţa vreunei situaţii de viaţă, deoarece este un fel de lege nescrisă că indiferent ce se întâmplă în familie, membrii ei vor fi uniţi întotdeauna. Altfel stau lucrurile la serviciu, unde trebuie să-ţi îndeplineşti responsabilităţile chiar dacă nu-ţi place şi nu poţi să te cerţi cu şeful, pentru că rişti să fii dat afară după aceea. Deci cam cum este în familie ar trebui să fie şi în domeniul profesional, conform legii de la începutul articolului, astfel s-ar evita toate acele neplăceri cauzate de orgolii şi alte aspecte umane necorespunzătoare.

Deci vedem că ierarhizarea ca formă de organizare este cel puţin necesară, altfel întreaga societate ar fi un haos şi o debandadă de nedescris.

Un exemplu în acest sens al organizării perfecte este corpul nostru şi-l vom lua de bază pentru a prezenta diferitele tipuri de ierarhii celeste care există în univers.

Corpul nostru este coordonat de către creier, sute de miliarde de celule acţionând la unison. Deşi sunt diferite între ele, pentru că există grupări specializate de celule care se ocupă cu funcţii complexe, toate se înţeleg între ele şi ascultă de comenzile venite de la creier.

Dar creierul nu este organul inteligent, aşa cum se credea până acum vreo două decenii, ci inima deţine inteligenţa.

Inima transmite creierului această inteligenţă, sub forma unei stări trăite, iar creierul o decodifică şi o transpune în ceva logic şi pe înţelesul raţiunii.

Dacă ar fi să transpunem acel model din microunivers – omul, la scara universului şi a Creaţiei, inima o putem asemui lui Dumnezeu Nemanifestat, care emite o stare vibraţională.

Ca să o poată manifesta, Creatorul trebuie să înţeleagă el însuşi propria manifestare ca să o poată manifesta. Este ca şi atunci când vrei să dai un răspuns inteligent la o întrebare, nu poţi răspunde coerent şi logic fără să înţelegi ce vrea să spună întrebarea.

Deci Dumnezeu Manifestat ar fi asemenea creierului care decide şi organizează tot ceea ce are în partea sa nemanifestată. Adică un fel de distribuire a resurselor – cu energia care creează stelele, planetele, galaxiile etc.  Pentru a putea ordona întreaga sa Creaţie, Creatorul îşi manifestă aspectele sale sub forma unor structuri pe care le putem numi Ierarhii ale Universului.

Religiile lumii au structurat după apariţiile lor tot felul de nivele, pornind de la astralul inferior unde s-ar afla demonii şi până la diferite planuri celeste unde s-ar afla zeii. Cel puţin aşa se considera până în urmă cu vreo 2-3 secole, căci de prin 1800 şi-a făcut loc în mentalitatea umană şi noţiunea de pluralitate a lumilor, concept preluat de la Giordano Bruno şi Galileo Galilei.

Este logic să ne gândim că această vastitate fără de sfârşit a universului este populată cu tot felul de lumi: lumea de dincolo, raiul, iadul, Valhala şi Asgard din mitologia scandinavă, alte lumi celeste ale vechilor civilizaţii – romanii, egiptenii, fenicienii, babilonienii, hinduşii, budiştii tibetani, chinezii, polinezienii, indienii nord americani şi aşa mai departe.

Religia creştină a stabilit prin clerul care a venit cu o asemenea schemă, o ierarhizare începând cu lumea noastră după cum urmează: cele trei dimensiuni – lumea oamenilor Pământului şi adăugăm noi şi altele din universul tridimensional; apoi a 4-a dimensiune – îngerii; a 5-a dimensiune – arhanghelii; a 6-a dimensiune – Începătoriile sau Principatele; a 7-a dimensiune – Domniile; a 8-a dimensiune – Stăpânirile; a 9-a dimensiune – Puterile şi aici putem înţelege Puterile Celeste sau ale Universului: a 10-a dimensiune – Tronurile; a 11-a dimensiune – Serafimii şi a 12-a dimensiunie – Heruvimii.

Deci observăm că şi teologia creştină propune un model cu 12 dimensiuni, aşa cum găsim în ştiinţa ezoterică dar şi în cosomogonia şi cosmologia modernă redată prin foarte mulţi mediumi, adică un univers cu 12 dimensiuni, guvernat evident de o întreagă ierarhie aranjată pe nivele de responsabilitate.

O altă clasificare a ierahiilor universului este următoarea, fiind bazată pe cercetări efectuate vreme de 20 de ani pe baza multor documente, mesaje primite de subsemnatul dar şi de alţi mediumi prin channeling, şi a comparaţiilor cu modelele cuantice propuse de astrofizicieni.

Lumi de densitatea a 3-a cum este cea a Pământului considerată de nivel 3D.

Lumi astrale adică 4D unde se află specii precum reptilienii, în astralul 4D inferior dar şi civilizaţii benefice care există în planurile superioare ale astralului.

Apoi vine densitatea 5D la care adăugăm noţiunea de 5D ca nivel de conştiinţă. Aici putem plasa toate lumile cunoscute sub numele generic de rai. Pe acest plan 5D există şi raiul creştin menţionat de scripturile creştine, dar şi raiurile despre care pomenesc alte religii decât cea creştină. De exemplu Paradisul hindus este una dintre aceste lumi ale dimensiunii a 5-a, pe acest nivel de existenţă manifestându-se numai bunăvoinţă şi iubire.

Dacă lumile 5D sunt cele ale planului mental, conform ordinii corpurilor subtile existente în Creaţie, dimensiunea a 6-a notată pe scurt 6D este cea a lumilor conştiinţei. În toate aceste lumi se folosesc simbolurile ca mijloace de comunicare şi contact – cum sunt desenele din lanurile de culturi din diferite ţări, dar şi la nivelul schimbului de informaţii între diferite civilizaţii din univers.

De altfel aici fac o scurtă paranteză, pentru a explica o noţiune greşit înţeleasă.

Odată cu trecerea spre dimensiunile superioare, mulţi consideră că densitatea materiei dispare, aşa cum avem noi corpul şi alte lucruri materiale în lumea noastră. Eronat! Densitatea materială, deci fizică, se menţine, doar că ea devine din ce în ce mai rafinată. Asta nu înseamnă că dispare. Ca să înţelegeţi, dimensiunea a 3-a o putem compara cu o ţesătură realizată la ţară, cu mijloace rudimentare. Este evident că stofa respectivă va avea un aspect rugos, cum sunt hainele ţăranilor noştri români de exemplu, groase, cu firul mare şi cu aspectul de tip nerafinat sau grosier. Pe când dimensiunea a 6-a să zicem ar fi ca stofa de sacou, cu firul fin, subţire şi cu aspectul rafinat, iar dimensiunea a 7-a este şi mai fină, precum mătasea. Deci aţi înţeles că această consistenţă fizică a dimensiunilor nu dispare, ci se rafinează ca aspect pe măsură ce urcăm spre cele superioare.

Dimensiunea a 7-a este cea a sufletului unde găsim lumi sau civilizaţii în care există fiinţe ajunse la stadiul de Ascensiune spirituală completă, ori cum mai sunt numiţi Maeştri Ascensionaţi.

În aceste lumi contează ceea ce se manifestă în primul rând ca trăire la nivel sufletesc, iar consistenţa corpurilor fizice o putem asemui cu mătasea, adică rafinament, strălucire şi frumuseţe. Din perspectiva ierarhiilor celeste dimensiunea a 7-a este ultima în care fiinţa creată se poate manifesta individual.

Începând cu a 8-a dimensiune sufletele devin conştiente de capacitatea crescută de a coordona materia şi energia şi se adună în Ierarhii.

Astfel sunt Ţesătorii de Energie, Proiectanţii de Structuri, Observatorii Evoluţiei Lumilor sau Gardienii Dimensionali şi sunt evident foarte multe ierarhii, fiecare având rolul său bine stabilit în schema Creaţiei.

Pe măsură ce, asemenea breslelor profesionale de pe Pământ, aceste Ierarhii se adună având un scop comun în univers, pentru că nicio Ierarhie 8 dimensională nu poate cuprinde de una singură întreaga activitate specifică ei în univers, ele structurează Grupurile de Suflete sau Grupurile de Ierarhii.

Acestea se găsesc în al 9-lea plan dimensional, a 9-a stare de densitate a materiei, deci vă daţi seama cât de rafinată este alcătuirea fiinţelor care trăiesc în a 9-a dimensiune. Aceste grupuri le mai putem numi Conştiinţele Colective ale Universului şi cu cât ele se află într-un număr mai mare ca aglomerare de Ierarhii într-o singură Conştiinţă Colectivă, cum sunt arcturienii din 9D de exemplu, cu atât pot gestiona porţiuni mai mari din univers, aceste porţiuni incluzând lumi de densitate mai joasă până la nivelul celor 3D cum este a noastră. Desigur gestionarea aceasta nu înseamnă intervenţii directe, ci un fel de „amenajare” a condiţiilor de evoluţie pentru acele lumi.

Ca să înţelegeţi mai simplu, este ca şi când noi aici pe Pământ amenajăm o rezervaţie pentru animale, începând de la firul de iarbă şi până la construirea unei albii de râu pe unde va trece apa. Deci factorii fizici în care evoluăm.

Următorul nivel este cel 10D, unde Conştiinţele de Grup se organizează pe două direcţii fundamentale ale Creaţiei – principiile Yin şi Yang, respectiv pe etapele de creaţie în univers, şi pe cele de dizolvare din univers.

Fiecare fiinţă, civilizaţie, planetă, stea, corp ceresc etc. evoluează de la apariţie până la dispariţie, traversând astfel cicluri de evoluţie succesivă. La acest nivel putem înţelege că există acele caste celeste, dacă le putem cataloga aşa, din care au derivat Felinoidele şi Carianele, două dintre Conştiinţele de Grup care au creat specia umană – Felinoidele şi reptilienii – Carianele.

La nivelul celeste 10D putem considera că deja Conştiinţele de Grup sunt Dumnezeii Creatori, adică întreaga energie a acestor civilizaţii este pusă în comun pentru a organiza viaţa la nivelul întregului univers, de la apariţia unei civilizaţii şi până la expansiunea galaxiilor.

Ar fi interesant să intrăm în detalii referitoare la cum se întâmplă asemenea lucruri, dar informaţii de acest gen depăşesc spaţiul revistei şi le veţi putea găsi în noua carte pe care o pregătesc şi care va apare în primăvara acestui an – „Programatorii universului”, în care veţi citi cu lux de amănunte despre asemenea structuri.

Putem spune doar că la nivelul 10D aceste conglomerate de civilizaţii funcţionează conştiente de Planul Divin, primind din 11D planul întregii Creaţii şi executând astfel o parte din el.

La acest nivel 10D există ceea ce în literatura esoterică întâlnim sub numele generice de Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Mama. Căci precum spuneam, o parte a acestor Ierarhii Celeste din 10D se ocupă cu proiectarea şi coordonarea tuturor lucrurilor existente în cuprinsul Creaţiei.

Locul unui sistem stelar, numărul de planete, forma şi mărimea lor, tipul stelei centrale, pe care dintre planete să existe viaţă – aşa ca pe Pământ zicem noi – şi pe care dintre ele să nu existe forme de viaţă, numărul necesar de planete în acel sistem stelar – în funcţie de relaţia electromagnetică cu steaua vecină care şi ea are un sistem planetar – şi ce fel de civilizaţii să fie pe acele planete locuite, şi multe altele de acest fel sunt detalii ale activităţii acestor Ierarhii Celeste din a 10-a dimensiune. Căci totul este planificat unde să apară, cum să apară, în ce fel să evolueze, în ce fel să interacţioneze între ele formele de inteligenţă şi raţiune, cât să dureze ca ciclu evolutiv civilizaţia respectivă, dar şi fiecare planetă şi fiecare stea. Căci nu degeaba există, ca şi în sistemul nostru solar, planete solide şi planete gazoase, nu degeaba există diferite tipuri de stele ca mărime şi culoare.

De exemplu mărimea Soarelui nostru echivalează cu cea a 1.3000.000 de Pământuri. Vi se pare enorm? Staţi un pic! Steaua Arcturus care este a 3-a cea mai strălucitoare stea de pe cerul nopţilor terestre, este ca diametru de 31,45 mai mare decât Soarele! Şi credeţi că asta e cu adevărat mare? Mă faceţi să râd, dragii mei! Steaua Betelgeuse, a doua cea mai strălucitoare din Orion şi a 9-a cea mai strălucitoare de pe cerul nopţii, are diametrul de 662 de ori mai mare decât Soarele nostru! Vă daţi seama ce imensitate de stea?

Staţi, că asta nu e tot!

Antares este una dintre stelele de pe bolta cerească vizibilă foarte bine cu ochiul liber, fiind a 16-a cea mai strălucitoare stea de pe cer.

Dacă Betelgeuse e de 662 de ori mai mare decât Soarele, Antares este de 700 de ori mai mare decât astrul nostru solar.

Aţi ameţit deja? Staţi că n-am terminat!

Steaua VV Cephei A, o supergigantă aflată la distanţa de 3000 de ani lumină faţă de Pământ în dreptul constelaţiei Cefeu, este de 1600 până la 1900 de ori mai mare decât Soarele, fiind în acelaşi timp a 3-a cea mai strălucitoare stea din întreaga noastră galaxie!!

În comparaţie cu această stea, Soarele nostru nu poate fi considerat nici măcar un grăunte de praf!

Oare ce lumi există în apropiere de asemenea stele? În ce nivele dimensionale există ele?

Deci toate aceste aspecte şi încă multe altele sunt proiectate şi coordonate spre a veni în manifestare de către Conştiinţele de Grup din a 10-a dimensiune, pe care le putem încadra  la categoriile de zei sau dumnezei co-creatori şi arhangheli, dar arhangheli nu în sensul religios sau al entităţilor menţionate în mesaje, cât mai degrabă nişte Conştiinţe Arhaice Primordiale.

Mai departe vorbim despre a 11-a dimensiune despre care, din perspectiva Ierarhiilor Celeste, este dificil să discutăm deoarece atât de abstracte devin lucrurile încât foarte greu le putem turna în tipare convenţionale verbale sau scrise. În cea de-a 12-a dimensiune există un vast câmp de Grupuri de Conştiinţe – Fondatorii, acestea funcţionând pe baza vibraţiilor principale ale universului, care sunt în număr de 12 precum culorile: alb, negru, roşu, galben, portocaliu, verde, albastru, violet, indigo, argintiu, auriu şi platinat.

Aceste 12 Vibraţii sunt Vibraţiile de Început prin care se manifestă Creatorul, şi conform interacţiunilor de tip fractalic, prin intermediul cărora funcţionează universul creat, toate aceste Vibraţii se combină în proporţii fractalice, în baza vibraţiei-număr descoperită de Fibonacci şi prezentă peste tot în Creaţie, astfel încât dau naştere permanent la noi şi noi forme ale Vieţii, cu posibilităţi nelimitate de manifestare de-a lungul permanentului ACUM al Creaţiei, din hăurile nesfârşite ale universului şi până la noi aici pe Pământ…

SURSĂPixabay
Articolul precedentErorile de evoluție – A doua Naștere (X)
Articolul următorReţeaua de Eliberare Spirituală – Illuminati (II)
Contele Incappucciato este un fel de jucător multidimensional, specialitatea sa fiind metafizica de gospodină, adică spiritualitatea practică utilă omului în orice ocazie, chiar și când speli vasele!
0 0 voturile
Recenzie Articol
Abonează-te
Informează-mă despre
guest

0 Comentarii
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile